Skip to content

Til installatører Procedurer

Arbejder du i vores forsyningsområde?

Som installatør er det et krav, at du følger nedenstående procedurer, når du arbejder på Hjørring Vandselskabs forsyningsområde. Husk at kontakte os for tilladelse til at bryde plomberinger eller at færdigmelde installationer, når de er klar til brugsvand.

Du kan kontakte kundeservice på telefon 3841 2828 eller post@hjvand.dk. Ved akut behov for assistance uden for åbningstid – for eksempel ved frostsprængte vandmålere eller brud – kan vagten kontaktes på telefon 2090 0386.

Her kan du læse mere om vores procedurer på en række områder: