Skip to content

Se det ske! Videoer

Vores videoer

Hjørring Vandselskab låner vandet fra naturen. Vi tager det fra grundvandsreservoirerne, pumper det hen til vandværket, renser og ilter det, og sender det videre ud til dig som sundt drikkevand.

Vandet, du skyller ud i toilettet eller hælder i køkkenvasken, kalder vi spildevand. Det leder vi hen til renseanlægget, hvor vi renser det så godt, at vi kan sende det tilbage til naturen igen. På den måde undgår både du og naturen at blive syge af bakterierne i spildevandet.