Skip to content

Arbejdsområder Vores renseanlæg

Vores renseanlæg

Hjørring Vandselskab driver 8 renseanlæg og vedligeholder ca. 1.475 km. kloakledninger. Vi har 2 store renseanlæg i Hirtshals og Hjørring, 2 mindre og enkelte helt små samt ca. 200 pumpestationer placeret rundt om i kommunen.

Renseanlæggene renser det spildevand, der bliver udledt til kloakken fra toilettet, badeværelset, køkkenet mv. Spildevand indeholder, ud over de naturlige menneskelige affaldsstoffer, kemikalier og miljøfremmede stoffer, som kan være svære for naturen at nedbryde. Det brugte vand skal derfor renses grundigt, før det ledes tilbage til naturen. Derved forbedres vandkvaliteten i vandløb og søer til fordel for os og naturen.

Herunder kan du se, hvor vores renseanlæg ligger. 

Klik på kortet for at få det vist i stort format

Book din rundvisning

– din skole, arbejdsplads, forening eller klub kan komme på besøg på vores vandværker og renseanlæg.

Navn
E-mail
Rundvisning til ...