Skip to content

Vi tegner og fortæller Illustrationer

Illustrationer om vand

For at beskytte dit hjem separerer vi flere steder regnvandet fra spildevandet og leder det væk igennem to forskellige rør. Hvis vi ikke gjorde det, kan klimaforandringerne og mere regn sætte vores kældre og huse under vand. Kloakvandets bakterier er farlige for os og naturen, så ved at separere spildevand og regnvand, kan vi bruge regnvandet i store bassiner, der ligner søer. Vi kalder dem regnvandsbassiner, og vi anlægger ofte parker omkring dem. Du kan bruge parkerne til at løbe, cykle, gå med din hund eller se på fugle, insekter og blomster sammen med din familie og dine venner. Nogle af dem ligger i Hjørring Bjerge, Thirup Park i Hjørring og Højmarkssøerne i Tårs – du skulle tage ud og besøge dem.

Hvordan vi arbejder, kan du høre om, hvis din skole besøger enten vandværket i Bagterp eller Hjørring Renseanlæg. Du kan også smugkigge på videoerne og plancherne. 

Nederst finder du en quiz, som du og din klasse kan bruge, hvis I vil dyste om jeres viden om vandets vej.

Vi håber, vi ser dig snart.