Skip to content

Kilden til din sundhed Vores vandkvalitet

Vandkvalitet

Vi gør alt for at sikre dig og din familie rent drikkevand. På vores fire vandværker ilter og renser vi grundvandet, før vi sender det videre. Endvidere tager vi prøver af drikkevandet. Det gør alle vandselskaber i Danmark, og det betyder, at drikkevand har en enestående høj kvalitet, og at grænseværdierne for indholdet af uønskede stoffer er meget lavere i drikkevand, end det er i vores mad.

Hvis vandanalyser viser fund af uønskede stoffer fra en boring, tager vi den ud af drift, indtil vi er sikre på, hvad vi har med at gøre. Vores arbejde er din garanti for, at det vand, der kommer ud af din hane, er sikkert at drikke.

På kortet kan du skrive din adresse for at finde det vandværk, der leverer vand til dig. Når du trykker på kortet, kan du endvidere få adgang til analyseresultater for vandet. Får du vand fra et privat vandværk, skal du henvende dig til dem for at få tilsvarende resultater. Du kan se hvilket vandværk, der forsyner dig her.

Du kan b.la finde svar her om dit vandforbrug, måleren, frostsikring eller refusion.

Vandanalyser

Der tages løbende prøver af drikkevandet fra Hjørring Vandselskabs fire vandværker. I analyserapporterne kan du se resultaterne af prøverne og målinger for de forskellige stoffer, ligesom grænseværdierne er beskrevet.

Du kan se analyseresultaterne ved at finde det vandværk, du hører under, på kortet.

Analyseresultater fra vores vandværker

Vandets hårdhedsgrad

I Hjørring Vandselskabs forsyningsområde ligger vandet i gennemsnitligt på 12 – 18 hårdhedsgrader (grader dH). Det betyder, at vandet er temmelig hårdt. Du kan se vandets hårdhedsgrad for dit forsyningsområde.