Skip to content

Hjælp 24/7 Skal du flytte

Skal du flytte eller har du solgt?

Meld ejer- eller lejerskifte

Fortæl os hvis du sælger eller flytter.

Hvis du er boligejer, er det vigtigt, at du fortæller os, når du sælger eller flytter. Husk at aflæse din måler og indsend aflæsningen til os, så vi kan lave en slutopgørelse.

Skæringsopgørelse

Har du lejere, er det også dig som ejer, der er ansvarlig for betaling af vand og spildevand i din(e) ejendom(me). Ved til- og fraflytning af nye lejere hjælper vi gerne med en skæringsopgørelse. Vi sender dog altid alle regninger og breve til dig som ejer.

En skæringsopgørelse koster 168,75 kr.

Family moving and using a boxes