Skip to content

Separatkloakering Hvor og hvorfor?

Klimaet ændre sig

Klimaet ændrer sig og det betyder mere og kraftigere regn.

For at kunne håndtere de stigende regnmængder, har Hjørring Kommune besluttet at adskille regn- og spildevand i to forskellige rørsystemer (separatkloakering). På den måde mindsker vi risikoen for regnvandsforårsaget oversvømmelse af kældre og overløb af spildevand til vores vandløb, i perioder med kraftig regn.

I Hjørring Kommune separatkloakeres en række områder, med afsæt i kommunens spildevandsplan. Hjørring Kommune har i spildevandsplanen udpeget de områder der skal separatkloakeres indenfor en årrække.

Som grundejer skal du sørge for at forny kloaksystemet på din egen grund. Det kan du læse mere om i folderen.