Skip to content

Separatkloakering Hvor og hvorfor?

Ledningsnet og separatkloakering

Vi separatkloakerer for at beskytte din ejendom og vores vandløb imod stadig heftigere regnbyger. Hvis vi ikke gør det, kan kloaksystemerne ikke følge med.

Når vi separatkloakerer beder vi dig om enten at holde regnvandet på din egen grund (LAR) eller lede det i en separat ledning til udkanten af din matrikel. Her kobles din separate ledning på vores, og al regnvandet fra dit og naboernes huse samt vejene ledes ud i et regnvandsbassin. Dette skal forsinke regnvandet, således at strømmen ikke ødelægger de åløb og bække, vi leder det ud i. Du kan se, hvordan vi klimatilpasser i for eksempel Thirup Park i udkanten af Hjørring og Bjergby. 

Du kan se, hvor og hvornår vi planlægger at separatkloakere i Hjørring Kommune under næste punkt “Aktuel og planlagt separatkloakering”.

Du også finde information om færdigmelding og tilslutning i forbindelse med separatkloakering ved at trykke på linkene.