Skip to content

Til installatører Ledningsoplysninger

Skal du tilsluttes?

Hvis der skal bruges vand sammen med byggeriet, kan det bestilles sammen med vandstikket eller efterbestilles på et senere tidspunkt.

Hvis der skal bruges vand i forbindelse med byggeriet, kan det bestilles sammen med vandstikket eller efterbestilles på et senere tidspunkt. Det vælger du i forbindelse med din bestilling.

Hvis der ikke ønskes byggevand, kan der først forbruges vand når ejendommens installationer er klar til brugsvand og vi har opsat en vandmåler. Det kan du læse mere om under procedurer.

Det er din VVS-installatør, der skal ansøge om byggevand og/eller vandstik.

Det er en autoriseret VVS-installatør, der skal udføre rørføring og tilkobling  på din grund. Du betaler tilslutningsbidrag for tilslutning til vandforsyning. Du kan læse mere om tilslutning til vandforsyning under “Bestil byggevand”.

Det er en autoriseret kloakmester, der skal udføre rørføring og tilkobling frem til skel på din grund. Dette sker for at sikre korrekt håndtering af spildevandet. Du skal dog forud for arbejdets opstart huske at:

  • Indgå aftale med Hjørring Vandselskab om tilslutning til kloak: Kontakt os.
  • Stille bankgaranti eller betale tilslutningsbidraget før vi går i gang med arbejdet.

Du betaler tilslutningsbidrag for tilslutning til kloak. Beløbet dækker at Hjørring Vandselskab:

Udfører ledningsarbejde frem til skel på offentligt område.
Sætter en eller to skelbrønde inden for skel. Antallet beror på, om du bor i et fælles-, separat- eller spildevandskloakeret område.
Eventuelt placerer en minipumpestation inden for skel. Dette aftales nærmere ved aftalens indgåelse.

Skal du grave i jorden uden for privat ejendom, er det et krav, at du inden første spadestik undersøger, hvilke ledninger der ligger i jorden. Oplysninger om Hjørring Vandselskabs ledninger indhentes gennem LER, ledningsregistret.

Hvis du forespørger på ledningsoplysninger i LER fremsendes de ansøgte ledningsoplysninger inden for 2 timer på hverdage, ofte inden for få minutter.
Ledningsoplysningerne vil kunne ses i LER’s kortviser, downloades til graveaktørs eget system eller printes.
LER anbefaler, at man anvender en tablet til at se ledningsoplysningerne i en kortviser på gravestedet.

Hvis du har brug for information om ledninger på din private grund, skal du kontakte Hjørring Kommunes byggesagsarkiv.

Er du i tvivl om din vand- eller kloakledning ligger på offentlig eller privat grund, kan du få hjælp fra tegningerne herunder.