Skip to content

Kilden til din sundhed Vores regnvandsområder

Etablerede regnvandsområder

Vi har sammen med Hjørring Kommune og lokalsamfund, etableret en række rekreative områder som følge af separatkloakeringsprojekter.

I dag er det således muligt at motionere eller gå på opdagelse i den natur, der springer op rundt om vores regnvandsbassiner i for eksempel Tårs, Hjørring og Vrå.

Vi har også været med til at etablere Fremtidens Villavej #1 og #2 i Bjergby.

Her skulle alle parcelhusejerne holde regnvandet på egen grund, men brugte forskellige løsninger til opbevaring og nedsivning.

Fremtidens Villaveje er anlagt til bedre at kunne aflede regnvand, og langs dem er lagt grønne belægninger. Det er disse grønne områder samt faskiner, der optager regnvandet og leder det væk fra vejene.

Alle løsninger er valgt for at holde regnvandet lokalt, mens spildevandet ledes til Hjørring Renseanlæg.