Skip to content

Sådan gør du Tømning

Alt om tømning

Før vi kommer ud for at tømme din tank, skal du blandt andet huske at sørge for gode adgangsforhold. Se her, hvad du skal være opmærksom på:

  • Dækslet til din tank skal ligge i terrænhøjde og være tilgængeligt og synligt – eventuelt afmærket med en pind eller et flag.
  • Dækslet må ikke veje over 50 kg – beregn vægt af dit dæksel.
  • Der skal være frie adgangsforhold for personel og tømningsmateriel, hvilket indebærer, at adgangsvejen skal være fremkommelig for en bred og høj lastbil indtil 50 m fra tanken.

Om du er koblet til kloak eller har en bundfældningstank, så håndterer vi dit spildevand. Det gør vi på et af vores otte renseanlæg.

Har du en septiktank, trixtank eller bundfældningstank, skal den være tilsluttet den kommunale tømningsordning. Det er ikke muligt at søge om fritagelse for ordningen.

Hjørring Vandselskab står for tømning og tilsyn med tankene. Det er derfor også Hjørring Vandselskab, som du skal betale abonnementet for tømningsordningen til. Selve tømningen foretages af LL Transport. 

Du kan finde svar på praktiske spørgsmål om tømning, akut spuling og tømning, samt finde en tidsplan for tømning nedenfor.

Du kan se en video om rensningen af dit spildevand her.

Før vi kommer ud for at tømme din tank, skal du blandt andet huske at sørge for gode adgangsforhold. Se her, hvad du skal være opmærksom på:

  • Dækslet til din tank skal ligge i terrænhøjde og være tilgængeligt og synligt – eventuelt afmærket med en pind eller et flag.
  • Dækslet må ikke veje over 50 kg – beregn vægt af dit dæksel.
  • Der skal være frie adgangsforhold for personel og tømningsmateriel, hvilket indebærer, at adgangsvejen skal være fremkommelig for en bred og høj lastbil indtil 50 m fra tanken.

Hvis din ejendom udleder spildevand til en bundfældningstank og ikke til den offentlige kloak, skal den være tilsluttet den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke. Det gælder både septiktanke, trixtanke og bundfældningstanke. Det er ikke muligt at søge om fritagelse for ordningen. Tømningsordningen sikrer nemlig, at tanken bliver regelmæssigt kontrolleret. Derudover sikrer den også, at prisen på tømning kan holdes på et fornuftigt niveau.

Hjørring Vandselskab står for tømning og tilsyn med tankene. Det er derfor også os, du skal betale abonnementet for tømningsordningen til. Selve tømningen foretages af LL Transport.

Tømningsordningen sikrer, at din tank bliver tømt, og indholdet renset på forsvarlig vis på et af vores renseanlæg.

Hvis din septiktank er fyldt, kan den ikke tilbageholde det slam, du udleder med dit snavsede spildevand. Det betyder, at rester af slam, papir og lignende løber ud i naturen og forurener, eller også stopper nedsivningsanlægget. Hvis det er tilfældet, skal det renses og i værste fald renoveres. Derfor er tømning af din tank med til at sikre, at dit anlæg virker, som det skal.

Det kan ske, at du i særlige tilfælde får behov for akut tømning eller spuling af din bundfældningstank, fx. hvis det viser sig, at din tank er stoppet. Hvis det er tilfældet, kan du enten kontakte os eller et hvilket som helst tømningsfirma for at træffe nærmere aftale.

Hvis du har brug for spuling af rør eller tømning af øvrige brønde i forbindelse med tømningen, kan du aftale dette med LL Transport eller direkte med chaufføren.

Da akut tømning eller spuling ikke er omfattet af tømningsordningen, skal du selv afholde udgiften til dette. Kontakter du selv en entreprenør, vil du skulle afregne direkte med denne.

I skemaet nedenfor kan du se, hvor ofte vi tømmer din tank. Vi vil så vidt muligt tømme din tank på samme tid af året.

 
Hjørring
Løkken/Vrå
Hirtshals
Sindal
Helårshuse
1. halvår – hver år
1. halvår – hver år
2. halvår – hver år
2. halvår – hver år
Sommerhuse
2. halvår – lige årstal
1. halvår – ulige årstal
2. halvår – ulige årstal
2. halvår – ulige årstal


Vil du se, hvornår vi tømmer din tank, så klik her.

Hvis du ønsker et overblik over fx tømningsrapporter eller en påmindelse om tømningen, kan du her få adgang til dit tankkort.

Du vil så modtage besked med yderligere information ca. en uge, før tømningen foretages.