Skip to content

Hvad koster det? Priser & takster

Prisberegner

Med vores prisberegner kan du estimere den pris, du skal betale for drikkevand og spildevand. 

Læg venligst mærke til, at prisen, du betaler pr. m3 vand, varierer. Den afhænger af, hvor du får dit vand fra, og hvordan du afleder dit spildevand. Desuden skal du være opmærksom på, at selvom du har egen vandboring og eget nedsivningsanlæg, vil du stadig blive opkrævet stats- og miljøafgifter, som sendes videre til SKAT. Læs mere om, hvordan du skal forstå din regning her.

Mit forbrug

Det er svært at sige præcist, hvor meget vand du eller din familie bruger. Det kommer helt an på forbrugsvaner og installationer. Nogle tager lange bade og andre har en stor have der vandes, mens andre har installeret  vandsparer.

En tommelfingerregel er, at et normalforbrug ligger på mellem 40 – 50 m3 pr. person om året. Er i 4 personer i familien, vil et normalforbrug derfor være på mellem 160 og 200 m3 vand om året.

Vi opfordrer til, at du aflæser din vandmåler mindst en gang om måneden. På den måde har du mulighed for at opdage, hvis du pludselig bruger mere vand end normalt.

Spildevandsafgift og vandafgift

Ejendomme uden for de kloakerede områder, der udleder spildevand, er pålagt en spildevandsafgift fra staten jvf. spildevandsafgiftsloven.

Ejendomme, der forsynes med ledningsført vand, dvs. vand som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde, er pålagt vandafgiften jvf. vandafgiftsloven.

Disse afgifter opkræver Hjørring Vandforsyning A/S for staten.