Risiko for manglende elforsyning – får det konsekvens for vandforsyningen ?

Som følge af energikrisen, er det varslet at der kortvarigt, områdevis kan ske nedlukning for strømforsyningen.

Hjørring Vandselskab har forberedt sig på, at denne situation kan ske, således vandforsyningen så vidt muligt kan opretholdes. Bliver det aktuelt med nedlukninger af elforsyningen, så vil mange kunder opleve lavere vandtryk end normalt og enkelte vil mangle vand i en tid, indtil vi har nødstrømsforsyningen koblet til.

Vi skal derfor appellere til at spare mest muligt på vandet i tilfælde af manglende elforsyning. Det vil være en god ide altid at have et par kander vand tappet af og stående i køleskabet.

Vi orientere yderligere, hvis vi på forhånd for viden om en evt. nedlukning for strømforsyning.

Du kan læse mere:   https://kriseinformation.dk/

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til