Skip to content

Renser PFAS ud af spildevandet


Med det første anlæg af sin art i Danmark, og er vi meget begejstrede over, at det nu ser ud til at virke, siger produktionschef hos Hjørring Vandselskab, Jacob Andersen.

Det handler om de såkaldte PFAS-stoffer, som der nu bliver holdt et vågent øje med, fordi de kemiske stoffer ophobes i dyr og mennesker gennem fødekæden.

De nedbrydes meget langsomt i vores kroppe, og derfor bliver de også kaldt “evighedsstoffer”.

Der er langt mellem succeserne, når det handler om PFAS, men hos Hjørring Vandselskab er begejstringen lige nu ikke til at tage fejl af.

Vi var nødt til at gøre noget

Rutinemæssige prøver viste i 2020, at spildevandsslammet, der opstår efter vandrensning, indeholdt for høje værdier af PFAS-stoffer.

Det brune slam er en vigtig ressource for dele af landbruget, da det indeholder store mængder fosfor, som er en begrænset ressource.

Hvis grænseværdien af PFAS er overskredet i slammet, kan det ikke bruges. Derfor har Hjørring Vandselskab kæmpet for at komme af med de giftige stoffer.

Vi stod med en meget, meget dyr håndtering af slam. Vi havde ikke teknikken til at løse det, så vi var nødt til at gøre noget, siger Jacob Andersen. 

Omfattende sporringsarbejde 

Flere års omfattende sporingsarbejde har ført til, at vandselskabet nu har fundet tre kilder, der har afledt særligt store mængder PFAS og det PFAS-forurenede spildevand bliver nu opsamlet direkte fra kilderne for derefter at blive overført til et nyt renseanlæg. 

Ved at tilsætte en kombination af tre hjælpestoffer til spildevand med høj koncentration af PFAS, bliver de giftige stoffer bundet og kan til sidst i processen skummes af og fjernes. 

Nu bliver det PFAS-forurenede spildevand opsamlet direkte fra kilderne for derefter at blive overført til et nyt renseanlæg. 

Ved at tilsætte en kombination af tre hjælpestoffer til spildevand med høj koncentration af PFAS, bliver de giftige stoffer bundet og kan til sidst i processen skummes af og fjernes. 

Det er lykkes at reducere mængden af PFAS-stoffer i det behandlede spildevand med over 90 procent, fortæller Jacob Andersen.

Hjørring Vandselskab er ikke færdige med kortlægningen af PFAS-aflederne endnu. 

Det er ganske få kilder, vi skal have fat i – så vi tror på, vi kan løse en meget stor del af et forureningsproblem, siger Jacob Andersen.