Skip to content

Eternitrør med asbestfibre

Flere medier bringer artikler om eternitrør med asbestfibre, som et muligt problem i vandforsyning.

Hjørring Vandselskab har ud af ca. 900 km. vandledning, ca. 31 km. eternitrør tilbage, som løbende udskiftes til andre og bedre materialer, når vi udfører renoveringsprojekter. Når vi graver rørene op, kan vi konstatere, at der ikke er sket nedbrydning af dem. Vi har aldrig oplevet eternitrør, der forvitrer, som det ses med tagplader. Vi har derfor aldrig set frigivelsen af asbestfibre til vand som et problem.

Håndteringen af eternit er strikt styret i arbejdsmiljølovgivningen, og vores medarbejdere bliver rutinemæssigt undervist i regler og metoder, og vi har en særskilt arbejdspladsvurdering og instruks til opgaven. Når vi udfører reparation i områder med eternitrør, skylles der altid grundigt, så eventuelle rester fra overskæring fjernes fuldstændigt.