Procedurer

Arbejder du i vores forsyningsområde?

Som installatør er det et krav, at du følger nedenstående procedurer, når du arbejder på Hjørring Vandselskabs forsyningsområde. Husk at kontakte os for tilladelse til at bryde plomberinger eller at færdigmelde installationer, når de er klar til brugsvand.

Du kan kontakte kundeservice på telefon 3841 2828 eller post@hjvand.dk. Ved akut behov for assistance uden for åbningstid – for eksempel ved frostsprængte vandmålere eller brud – kan vagten kontaktes på telefon 2090 0386.

Her kan du læse mere om vores procedurer på en række områder:

 • Procedure for tilslutning til vandstik (s. 4) 
 • Procedure for byggevand (s. 5-6) 
 • Procedure for færdigmelding af installationer ved klar til brugsvand (s. 6-7) 
 • Procedure for afbrydelse af vandstik ved nedrivning (s. 8) 
 • Procedure for håndtering af vandmålere (s. 9) 
 • Procedure for brud på vandmålerens blå plombering (s. 9) 
 • Procedure for fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand, der ikke ledes til kloak (information) 
 • Principtegning for nye vandinstallationer 
 • Lovpligtig tilbagestrømssikring
 • Praksis ved konstatering af overtrædelse af gældende love og krav anført i Autorisationsloven og i Regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandselskab (s. 11) 
 • Procedure for fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag, for vand der ikke afledes til kloak.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til