Skip to content

PFAS

I medierne i dag er der fortællinger om fund af PFAS i grundvandet, i koncentrationer mange gange over grænseværdierne for miljøet og drikkevand. I artiklerne oplyses, at fundene er gjort i grundvandet.

Vores Produktionschef Jacob Andersen fortæller: “Der er tale om såkaldte miljøboringer, hvor man borer få meter ned, typisk 2 – 6 meter under jordoverfladen, og der udtager jordprøver eller vandprøver. I det nævnte fund i Hjørring Kommune er alle forureninger tæt ved jordoverfladen“.

Jacob Andersen supplerer med ”det grundvand, der bruges til produktion af drikkevand, er fra dybtliggende lag i jorden. Hos os kommer det meste grundvand fra dybder på 40 – 90 meter under overfladen. Hjørring Vandselskab indvinder ikke vand i nogle af de områder, hvor de høje koncentrationer er fundet i de nævnte prøver. Hjørring Vandselskab har ikke konstateret PFAS forurening i vores vandboringer. Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at følge udviklingen, men vi ser ikke nogen aktuel trussel fra PFAS for vandforsyningen”.

Besøg os

Er du nysgerrig og vil du vide mere om vand? Book et besøg og få en spændende rundvisning..