Skip to content

PFAS

I medierne i dag er der fortællinger om fund af PFAS i grundvandet, i koncentrationer mange gange over grænseværdierne for miljøet og drikkevand. I artiklerne oplyses, at fundene er gjort i grundvandet.

Vores Produktionschef Jacob Andersen fortæller: “Der er tale om såkaldte miljøboringer, hvor man borer få meter ned, typisk 2 – 6 meter under jordoverfladen, og der udtager jordprøver eller vandprøver. I det nævnte fund i Hjørring Kommune er alle forureninger tæt ved jordoverfladen“.

Jacob Andersen supplerer med ”det grundvand, der bruges til produktion af drikkevand, er fra dybtliggende lag i jorden. Hos os kommer det meste grundvand fra dybder på 40 – 90 meter under overfladen. Hjørring Vandselskab indvinder ikke vand i nogle af de områder, hvor de høje koncentrationer er fundet i de nævnte prøver. Hjørring Vandselskab har ikke konstateret PFAS forurening i vores vandboringer. Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at følge udviklingen, men vi ser ikke nogen aktuel trussel fra PFAS for vandforsyningen”.