Skip to content

Grøn aftale mellem vand og varme i Hjørring

Hjørring Varmeforsyning og Hjørring Vandselskab skrev onsdag under på en samarbejdsaftale om produktion af grøn energi.

De to parter vil installere en stor varmepumpe ved Hjørring Renseanlæg ved Hæstrup. Det er en varmepumpe, som udnytter en del af energien i det rensede spildevand, så det kan anvendes i fjernvarmesystemet. Senere følger en varmepumpe ved Bagterp Vandværk.

Selskaberne vil også søge om at producere grøn strøm til varmepumpen – med solceller og vindmøller.

Renset vand er en energikilde

Renset vand bliver lige pludselig til en ressource, vi kan udnytte. Samtidig leder vi lidt koldere vand ud i Liver Å. Det har højere iltindhold og forbedrer vandmiljøet. Så der er både klima og miljø i det – og så er det fuldt rentabelt, siger Hjørring Vandselskabs formand Daniel Vestergaard.

Hjørring Varmeforsyning har som sit fornemste mål at levere billig og grøn varme til forbrugerne, og det lever aftalen fuldt ud op til.

Vi har et klaver med flere tangenter på, når det gælder varmekilder. Nu får  vi endnu en tangent til at sikre, at vi hele tiden kan levere billig og grøn varme til forbrugerne, siger varmeforsyningens formand, Flemming Simonsen.

Investering på 50 mio. kr.

Hjørring Varmeforsyning står for projektering, indkøb og drift af varmepumpen, mens Hjørring Vandselskab garanterer renset vand i tilstrækkelig kvalitet og mængde til, at pumpen kan køre.

For Hjørring Varmeforsyning er det en investering på ca. 50 mio. kr., mens vandselskabet skal investere i bedre rensning for at undgå belægninger i varmepumpen.

Det er investeringer, vandselskabet alligevel har på tegnebrættet. Bedre rensning betyder bedre vandmiljø – og mulighed for at betale mindre i spildevandsafgift til staten.

Flere projekter på vej

Varmepumpen ved renseanlægget er første trin i samarbejdet mellem de to selskaber. Den skal sættes i drift senest i første kvartal i 2025, og kan producere varme til 2000 husstande. Det næste er en mindre varmepumpe ved Bagterp Vandværk, og så kan der komme flere projekter.

Varmepumpen trækker varme ud af vandet, og på vandværket vil det også være en fordel, fordi produktionen af vand er nemmere at styre, jo koldere vandet er.

Jeg er stolt af det her samarbejde. Det er klima, energi og sikker forsyning – og så er der god økonomi i det til gavn for forbrugerne. Det vil vi gerne lave mere af, understreger Daniel Vestergaard.

Besøg os

Er du nysgerrig og vil du vide mere om vand? Book et besøg og få en spændende rundvisning..