Skip to content

Invitation til informationsmøde

Tirsdag den 26. september 23

kl. 19.00 på Hjørring kro

eller på telefon 3841 2859

Tilmelding senest den 22. september 23

Hjørring Varmeforsyning og Hjørring Vandselskab har i fællesskab søgt Hjørring Kommune om etablering af en vindmølle og solceller ved Hjørring Renseanlæg, Hæstrup.

Ansøgningen hænger sammen med et ønske om etablering af en stor varmepumpe ved renseanlægget, der kan bidrage til fjernvarmeforsyningen. Hjørring Kommune har sendt alle ansøgninger i fordebat, frem til den 6. oktober 2023.

Hjørring Varmeforsyning og Hjørring Vandselskab ønsker at orientere om projektet indenfor fordebat perioden. Derfor inviteres til informationsmøde:

Tirsdag den 26. september 2023 

Program

Kl. 19.00       Velkomst

Kl. 19.05       Overordnet fortælling om det samlede energiprojekt og synergier

Kl. 19.20       Præsentation af ansøgningen

Kl. 19.35       Præsentation af varmepumpeprojekt

Kl. 19.50       Pause

Kl. 20.15       Opmærksomhedspunkter

Kl. 20.35       Den videre proces

Kl. 20.45       Tak for i dag

Der serveres kaffe og kringle

Med venlig hilsen

Hjørring varmeforsyning Hjørring Vandselskab