Skip to content

Hjørring Vandselskabs drikkevand overholder kvalitetskrav til indhold af nitrat

På flere medier har der på det seneste været skrevet om, at mængden af nitrat i drikkevandet nogle steder i Danmark, er tæt på kvalitetskravet på maks. 50 milligram pr. liter og forskere anbefaler på baggrund af deres undersøgelser, at grænseværdien sættes ned.

Driftsleder Peter Carlsen fra Hjørring Vandselskab fortæller, at nitratindholdet i drikkevandet på alle vandværker ved Hjørring Vandselskab, ligger langt under kvalitetskravet til nitrat i drikkevandet. 

Peter Carlsen oplyser at der ved de seneste målinger, er målt et gennemsnit for nitratindhold i drikkevandet fra alle vores vandværker på 4,34 milligram pr. liter.

Vi gør alt for at sikre dig og din familie rent drikkevand

Der tages løbende prøver af drikkevandet fra Hjørring Vandselskabs fire vandværker og hvis vandanalyser viser fund af uønskede stoffer fra en boring, tager vi den ud af drift, indtil vi er sikre på, vi ved hvad vi har med at gøre. Arbejdet er garanti for, at det vand, der kommer ud af hanen, er sikkert at drikke.

Hjørring Vandselskab beskytter grundvandet

Peter Carlsen fortæller desuden, at Hjørring Vandselskab løbende arbejder på at sikre vandkvaliteten ved eksempelvis at plante skov og opkøbe jord i områder omkring drikkevandsboringer.