World Water Day Verdens Vanddag

 

Verdens Vanddag 2024

Verdens Vanddag den 22. marts sætter i år fokus på vand som et redskab for fred gennem global handling og samarbejde.

Hvad er Verdens Vanddag?

Den årlige markering af Verdens Vanddag er en påmindelse om vandets betydning for både menneskeheden og planeten. 

Gennem globalt samarbejde og fælles anstrengelser i kampen mod vandkriser fremmer man fred og sikrer man en bæredygtig fremtid for alle. Verdens Vanddag fejrer vand og inspirerer til handling for at tackle den globale vandkrise.

Et centralt fokus for Verdens Vanddag er mål 6 i verdensmålene – ‘Rent vand og sanitet’  som er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Temaet for 2024: Vand for fred

Når vand er knappe eller forurenede, eller der ingen adgang er til vand, kan spændingerne stige mellem samfund og lande.

Årets tema fremhæver det essentielle budskab om, hvordan vand ikke kun er en væsentlig ressource for livet, men også et kraftfuldt værktøj for at fremme fred.

FN’s globale kampagne sigter mod at fremhæve, hvordan verden kan samles omkring bæredygtig vandforvaltning, som et middel til at forebygge konflikter og samarbejde om fælles udfordringer.