Skip to content

Test af spildevandet i Løkken området

Bor du i Løkken-området?

Vi deltager i juli 2021 i et nationalt testprogram igangsat af Statens Seruminstitut. Under programmet testes spildevand i udvalgte dele af Danmark for SARS-CoV-2 eller coronavirus. Nr. Lyngby Renseanlæg er udvalgt af staten til at deltage i programmet, og derfor vil vi udtage prøver fra renseanlægget fra 1. til 31. juli 2021.

Spildevandet, der ledes til Nr. Lyngby Renseanlæg, kommer fra Løkken by og opland. Prøverne udtages fra renseanlægget og er dermed fuldt anonymiserede.

Det danske testprogram er en del af et fælles europæisk udviklingsprojekt. Fra 1. oktober 2021 opfordres alle medlemslande til at have spildevandstestprogrammer på plads, så medlemsstaterne kan få overblik over udbredelsen af SARS-CoV-2. Begrundelsen for at teste spildevand er, at SARS-CoV-2, der fører til covid-19, findes i afføringen hos en del af smittede personer.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er kommet med en officiel udtalelse omkring projektet, som kan læses her.

For mere information om det nationale og europæiske program, som Hjørring Vandselskab og mange andre forsyninger er en del af:

https://covid19.ssi.dk/diagnostik/overvaagning-via-spildevand

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/coronavirus-commission-adopts-common-approach-track-covid-19-through-wastewater-monitoring