Skip to content

Hjælp 24/7 Skal du tilsluttes?

Skal du tilsluttes?

Hvis der skal bruges vand sammen med byggeriet, kan det bestilles sammen med vandstikket eller efterbestilles på et senere tidspunkt.

Hvis der skal bruges vand i forbindelse med byggeriet, kan det bestilles sammen med vandstikket eller efterbestilles på et senere tidspunkt. Det vælger du i forbindelse med din bestilling.

Hvis der ikke ønskes byggevand, kan der først forbruges vand når ejendommens installationer er klar til brugsvand og vi har opsat en vandmåler. Det kan du læse mere om under procedurer.

Det er din VVS-installatør, der skal ansøge om byggevand og/eller vandstik.

Det er en autoriseret VVS-installatør, der skal udføre rørføring og tilkobling  på din grund. Du betaler tilslutningsbidrag for tilslutning til vandforsyning.

Sådan bliver du tilsluttet vand fra Hjørring Vandselskab

 1. Du laver aftale med en autoriseret VVS-installatør
  Installatøren laver rørføring og tilkobling på din egen grund.
 2. Arbejdet kræver autorisation.
  VVS-installatør indsender ansøgning om tilslutning
  Installatøren beregner og udfylder ansøgningen med alle tekniske detaljer: Ansøg om tilslutning til offentlig vandforsyning
 3. Når vi har modtaget ansøgningen, fremsender vi faktura på tilslutningen
  Når betalingen er modtaget, etablerer vi vandstikket og fører det inden for skel på din ejendom.
 4. Hvis du skal bruge vand i byggeperioden, etablerer vi byggevand
  Du kan få etableret byggevand sammen med vandstikket, hvis du skal i gang med at bygge.
  Hvis du blot byggemodner og først påbegynder byggeriet senere, kan du efterfølgende bestille byggevand via en separat blanket.
  Hvis du ikke bestiller byggevand, kan du ikke bruge vand før ejendommens installationer er klar til brugsvand, og vi har opsat en vandmåler.
 5. VVS-installatør færdigmelder installationer klar til brugsvand
  Når dine installationer i huset er klar til brugsvand*, skal din VVS-installatør færdigmelde installationen til os.
  Vi kommer herefter og nedtager byggevandsinstallationen og flytter måleren ind på den permanente placering.
  Herefter kan VVS-installatøren foretage omkoblingen.*Ejendommens installationer betragtes som klar til brugsvand når installationerne på det sted, hvor måleren endeligt skal placeres, er færdige, og der er lavet installation med tilkobling af toilet eller vask med afløb. Når installationerne er klar til brugsvand, skal de færdigmeldes til Hjørring Vandselskab. Herefter kan byggevand afsluttes.

Det skal du gøre

 • Bede autoriseret VVS-installatør indsende en ansøgningsblanket: Ansøg om tilslutning til offentlig vandforsyning
 • Stille bankgaranti eller betale tilslutningsbidrag før vi går i gang med arbejdet.
 • Bestille autoriseret VVS-installatør til at udføre rørføring og tilkobling på egen grund.

Det gør vi

 • Udfører ledningsarbejde frem til skel.
 • Laver en stophane, som placeres uden for skel.
 • Etablerer byggevand.
 • Leverer og monterer en vandmåler.

Bestil nyt vandstik

Hvis der ønskes tilslutning til vand for ejendomme, hvortil der endnu ikke er etableret vandstik, skal VVS-installatør bestille et nyt vandstik. Der opkræves tilslutningsbidrag jf. takstblad.
Der anlægges sædvanligvis kun ét vandstik og én måler pr. ejendom.

Bestil byggevand

Hvis der skal bruges vand i forbindelse med byggeriet, kan det bestilles sammen med vandstikket eller efterbestilles på et senere tidspunkt. Det vælger du i forbindelse med din bestilling.
Hvis der ikke ønskes byggevand, kan der først forbruges vand, når ejendommens installationer er klar til brugsvand, og vi har opsat en vandmåler. Det kan du læse mere om under procedurer.

Procedurer

Vær opmærksom på, at der er specielle procedurer, der skal følges i forbindelse med tilslutning og nybyggeri, og at en del af arbejderne kun må udføres efter forudgående tilladelse. Det kan du læse mere om under procedurer.

Ansøg her

Det er en autoriseret kloakmester, der skal udføre rørføring og tilkobling frem til skel på din grund. Dette sker for at sikre korrekt håndtering af spildevandet. Du skal dog forud for arbejdets opstart huske at:

 • Indgå aftale med Hjørring Vandselskab om tilslutning til kloak: Kontakt os.
 • Stille bankgaranti eller betale tilslutningsbidraget før vi går i gang med arbejdet.

Du betaler tilslutningsbidrag for tilslutning til kloak. Beløbet dækker at Hjørring Vandselskab:

 • Udfører ledningsarbejde frem til skel på offentligt område.
 • Sætter en eller to skelbrønde inden for skel. Antallet beror på, om du bor i et fælles-, separat- eller spildevandskloakeret område.
 • Eventuelt placerer en minipumpestation inden for skel. Dette aftales nærmere ved aftalens indgåelse.

Skal du grave i jorden uden for privat ejendom, er det et krav, at du inden første spadestik undersøger, hvilke ledninger der ligger i jorden. Oplysninger om Hjørring Vandselskabs ledninger indhentes gennem LER, ledningsregistret.

Hvis du forespørger på ledningsoplysninger i LER fremsendes de ansøgte ledningsoplysninger inden for 2 timer på hverdage, ofte inden for få minutter.
Ledningsoplysningerne vil kunne ses i LER’s kortviser, downloades til graveaktørs eget system eller printes.
LER anbefaler, at man anvender en tablet til at se ledningsoplysningerne i en kortviser på gravestedet.

Hvis du har brug for information om ledninger på din private grund, skal du kontakte Hjørring Kommunes byggesagsarkiv.

Er du i tvivl om din vand- eller kloakledning ligger på offentlig eller privat grund, kan du få hjælp fra tegningerne herunder.