Skip to content

Hjælp 24/7 Fjenaflæst måler

Vandmåler

Får du dit vand fra Hjørring Vandselskab*, skal du have en vandmåler installeret. Vandmåleren aflæses automatisk og du kan løbende kan følge dit forbrug, direkte på måleren eller via vores kundeportal. Du kan også tilmelde dig at få besked (SMS) hvis der er et unormalt forbrug**.

På vandmåleren kan du se dit vandforbrug og hvor meget vand der aktuelt løber gennem måleren. Forbruget vises med 3 decimaler, som angiver antal liter. Du kan også se om der er registreret en unormal hændelse, f.eks. et brud eller en utæthed. Se nedenfor hvordan du aflæser måleren.

Selvom de fjernaflæste målere er smarte, skal du dog stadig huske på, at det er dit eget ansvar løbende at holde øje med dit vandforbrug og at sikre, at der ikke er fejl på din installation.

Oplysningerne fra målerne bruger vi bl.a. til at kunne afregne dit forbrug og tilbyde dig at få besked ved unormale hændelser.

Målerne giver os bedre muligheder for tidligt at opdage utætheder i ledningsnettet og på den måde mindske spild af rent drikkevand. På den måde støtter det op om vores arbejde med FN’s verdensmål nummer 6 om bæredygtig forvaltning af rent vand og sanitet.

Vandmålerne sender data via trådløs radiokommunikation. Signalet er krypteret, så ingen uvedkommende kan få adgang til oplysninger om dit vandforbrug.

*Får du dit vand fra et privat vandværk, er du ikke omfattet af fjernaflæste vandmålere fra Hjørring Vandselskab. Kontakt dit private vandværk for at høre om de har indført fjernaflæste vandmålere.

** Har du egen vandforsyning og din ejendom er beliggende udenfor Hjørring Vandselskabs forsyningsområde, vil din aflæsning alene blive hentet ind, når vi kører forbi med en antenne. Du vil derfor desværre ikke kunne se dit løbende forbrug og modtage alarmer. Alarmer vises dog stadig på måleren.

Hvis du endnu ikke har fået udskiftet din vandmåler, bedes du kontakte os så vi kan aftale en tid til målerskift. Målerskiftet et gratis og tager mellem 10 – 20 minutter.

Hvis du har fået besked om mangler eller ændringer ved din installation, skal du få installationen udbedret før du kontakter os. Kontakt din autoriserede VVS-installatør, som kan hjælpe dig med arbejdet.

Du kan se dit forbrug og tilmelde dig alarmservice under “mine oplysninger” på kundeportalen.

Forbruget vises med et par timers forsinkelse. Log ind med dit brugernavn og adgangskode, som du finder i øverste højre hjørne på din faktura.

Når du tilmelder dig alarmservice, vil du få en sms eller mail, hvis måleren registrer et unormalt vandforbrug, som kan tyde på en lækage eller et brud.

Alarmerne kan dog også opstå, hvis du f.eks. fylder et badebassin eller på anden måde bruger meget vand på kort tid. I så fald kan det være en ’falsk alarm’.

Beskederne genereres automatisk fra måleren, og kundeservice kan desværre ikke se hvad forbruget skyldes. Hvis du derfor har mistanke om at noget er galt, skal du selv kontakte en autoriseret VVS-installatør, som kan hjælpe dig videre.

Din årsaflæsning indhentes automatisk i løbet af december måned, og vi tilstræber at bruge den aflæsning, der ligger tættest på årsskiftet d. 31/12 kl. 00 til at afregne dig efter.

Målerne kan give besked om to typer af alarmer.

Alarmerne vises på måleren når de opstår, men du skal aktivt tilmelde dig alarmservice på kundeportalen for at få besked på sms eller mail. Log ind med dit brugernavn og adgangskode, som du finder i øverste højre hjørne på din faktura.

MULIGE LÆKAGE

Vises dette symbol på måleren, kan der være tale om en mulig lækage, som er karakteriseret ved at måleren aldrig står stille, f.eks. ved et utæt rør, en dryppende vandhane eller et toilet, der løber. Men det kan også være en ’falsk alarm’ i husholdninger med mange beboere, hvor mange bruger vand på forskellige tidspunkter.

Alarmen aktiveres, hvis der i en periode på 24 sammenhængende timer er løbet vand gennem måleren, hvor mængden overstiger en i

Målerstørrelse (maks. flow)Min. grænse for aktivering af alarm
Q3 = 4 m3/time (almindelige husholdninger)10 liter/time uafbrudt i 24 timer
Q3 = 6,3 m3/time15,75 liter/time uafbrudt i 24 timer
Q3 = 10 m3/time25 liter/time uafbrudt i 24 timer
Q3 = 16 m3/time40 liter/time uafbrudt i 24 timer

Forbrug under denne grænse vil ikke udløse en alarm.

Eksempel:
For en måler med størrelse Q3= 4 m3/time vil der komme en alarm hvis der uafbrudt i 24 timer har været et forbrug som svarer til et flow på over 10 liter/time. Hvis forbruget kun svarer til at der har været et flow på 9 liter/time uafbrudt i de sidste 24 timer, vil det ikke komme en alarm.

MULIGT BRUD

Vises dette symbol på måleren, kan der være tale om et rørbrud, som er karakteriseret ved, at der på kort tid opstår et stort vandforbrug. Men det kan også være en ’falsk alarm’ i forbindelse med f.eks. opfyldning af et badebassin eller i husholdninger med mange beboere.

 

Målerstørrelse (maks. flow)Min. grænse for aktivering af alarm
Q3 = 4 m3/time (almindelige husholdninger)800 liter/time
Q3 = 6,3 m3/time1260 liter/time
Q3 = 10 m3/time2000 liter/time
Q3 = 16 m3/time3200 liter/time

Eksempel: 
For en måler med størrelse Q3= 4 m3/time vil der komme en alarm hvis der uafbrudt i 30 minutter har været et forbrug som svarer til et flow på over 800 liter/time. Hvis forbruget kun svarer til at der har været et flow på over 800 liter/time  i 29 minutter, vil der ikke komme en alarm.

Alarmen aktiveres, hvis vandet har løbet i mindst 30 minutter og overstiger en i måleren fastlagt grænse.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det desværre ikke muligt at få udleveret data eller krypteringsnøgler til måleren. Du kan se timeaflæsninger fra måleren ved at logge ind på Min side på kundeportalen.

Der er i øjeblikket ikke mulighed for API-adgang til data fra de fjernaflæste målere.

Hvis der er behov for at anvende data fra målerne til egne systemintegrationer, er den eneste mulighed i øjeblikket at opsætte sin egen interne måler med pulsudgang efter afregningsmåleren og koble denne op til egne systemer.

Der kan nogle steder være behov for at forstærke signalet. Hvis det er tilfældet, vil du efter aftale med os få monteret en antenne.

Antennen kan monteres diskret, og den findes både til brønde og indendørsinstallationer. Brøndantennen kan holde til almindelig biltrafik.