Årsaflæsning

Det er nu tid til at aflæse og indberette dit vandforbrug for 2022

I uge 50 sender vi dit aflæsningskort til dig. Vi vil gerne have din aflæsning hurtigst muligt, dog senest den 3. januar 2023.

Du kan indberette så snart du modtager dit aflæsningskort.

KLIK HER FOR AT INDBERETTE DIN AFLÆSNING PÅ KUNDEPORTALEN

 

Har du fået udskiftet din vandmåler til en fjernaflæst vandmåler?

Hjørring Vandselskab har i løbet af 2022 udskiftet størtedelen af vores ca. 20.000 vandmålere. Det betyder, at hvis du nu har en fjernaflæst måler fra os, så skal du ikke foretage dig mere.

Men har du endnu ikke fået din måler udskiftet, så må du gerne kontakte Kundeservice på tlf. 3841 2828 for nærmere aftale.
Ellers vil du blive kontaktet af kundeservice i starten af 2023.

Obs! Dette gælder ikke, hvis du får vand fra et privat vandværk. Her bestemmer det private vandværk hvilken målertypen, der skal benyttes.

 

Sådan aflæser du vandmåleren

Du skal aflæse alle tal i de gule felter, som vist nedenfor. Der er ikke komma på målerne.

 

Jeg har ikke modtaget et aflæsningskort

Hvis du har valgt at modtage dit aflæsningskort på mail eller med posten, men du endnu ikke har modtaget det senest den 19. december, kan du kontakte os eller se dit login til Kundeportalen på din seneste opkrævning.

Hvis kundeservice skal indtaste din aflæsning koster det et gebyr på 50 kr.

 

Hvad sker der hvis jeg ikke indberetter min aflæsning?

Modtager vi ikke din aflæsning inden fristen, vil vi foretage et skøn af dit forbrug samt opkræve et gebyr på 395,00 kr.

Dine regninger for det næste år vil derefter blive baseret på vores skøn, og ikke dit tidligere forbrug. Det er derfor vigtigt, at du indberetter din aflæsning til os.

 

Husk at du kan modtage post fra Hjørring Vandselskab på e-Boks – du skal logge ind på e-boks.dk og søge efter Hjørring Vandselskab.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til