Årsaflæsning

Det er nu tid til at aflæse og indberette dit vandforbrug for 2021

I uge 49 sender vi dit aflæsningskort til dig. Vi vil gerne have din aflæsning hurtigst muligt, dog senest den 4. januar 2022.

Du kan indberette så snart du modtager dit aflæsningskort.

KLIK HER FOR AT INDBERETTE DIN AFLÆSNING PÅ KUNDEPORTALEN

 

 

Husk at du kan modtage post fra Hjørring Vandselskab på e-Boks – du skal logge ind på e-boks.dk og søge efter Hjørring Vandselskab.

 

Sådan aflæser du vandmåleren

Hjørring Vandselskab har ikke fjernaflæste vandmålere.

Du skal aflæse alle tal i de gule felter, som vist nedenfor. Der er ikke komma på målerne.

 

Jeg har ikke modtaget et aflæsningskort

Hvis du har valgt at modtage dit aflæsningskort på mail eller med posten, men du endnu ikke har modtaget det senest den 20. december, kan du kontakte os eller se dit login til Kundeportalen på din seneste opkrævning.

Hvis kundeservice skal indtaste din aflæsning koster det et gebyr på 50 kr.

 

Hvad sker der hvis jeg ikke indberetter min aflæsning?

Modtager vi ikke din aflæsning inden fristen, vil vi sende dig en rykker samt opkræve et rykkergebyr på 168,75 kr.

Hvis du undlader at indberette din aflæsning efter vi har sendt dig en rykker, vil vi foretage et skøn af dit forbrug samt opkræve et gebyr på 395,00 kr.

Dine regninger for det næste år vil derefter blive baseret på vores skøn, og ikke dit tidligere forbrug. Det er derfor vigtigt, at du indberetter din aflæsning til os.

Vi vil periodevis foretage kontrolbesøg hos kunder, der undlader at aflæse måleren.

 

 

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til