Meld flytning

Husk at give os besked når du flytter eller sælger din ejendom.
 
Hvis du flytter eller sælger din ejendom, skal du huske at give besked til Hjørring Vandselskab. Vi udarbejder din flytteopgørelse, så du får tilsendt en opgørelse over dit samlede forbrug til og med fraflytningstidspunktet. Den nye ejer vil efterfølgende få tilsendt en a conto-opkrævning på det fremadrettede forbrug.
 

Hvis du har solgt din ejendom

Har du som ejer solgt din ejendom, skal ejerskiftet meldes til Hjørring Vandselskab.
Når meldingen er modtaget, får du tilsendt en opgørelse over dit forbrug. Et eventuelt tilgodehavende vil blive udbetalt til din NEM Konto. 

Hvis du har udlejet din ejendom

Hvis du lejer din ejendom ud, behøver du ikke at give os besked. Vi registrerer ikke lejere, så det vil fortsat være dig, der vil modtage alle regninger og breve fra Hjørring Vandselskab. Du kan dog kontakte os og bede om en skæringsopgørelse, så forbruget kan opgøres pr. fraflytning af lejer. På denne måde er det lettere at afregne dine lejere, hvis lejeren betaler forbruget.  

En skæringsopgørelse koster kr. 168,75.

Skæringsopgørelsen er ikke et krav, men et tilbud til dig som udlejer.

Navne- og adresseændringer

Vi modtager automatisk oplysninger om navne- og adresseændringer. 
Du skal dog melde flytning, hvis du overdrager eller sælger din ejendom, da vi ikke modtager disse oplysninger automatisk. 

Persondatapolitik

Når du bliver kunde hos Hjørring Vandselskab afgiver du oplysninger til os som bl.a. er nødvendige for at kunne have et kundeforhold til dig. 
Du kan læse mere om hvordan vi behandler disse oplysninger og hvordan de anvendes i vores persondatapolitik.

Vi registrerer ikke lejere, og vil således altid afregne direkte med ejeren af ejendommen.

Meld flytning

Ejendom der sælges
Måleraflæsning
Oplysninger om sælger
Oplysninger om køber
Marker dette felt hvis du ønsker at modtage fakturaer på mail. Fakturaer vil blive sendt til den mailadresse, du har angivet ovenfor.
Kontaktinformation
Ejendom der udlejes
Måleraflæsning
Kontaktinformation