Vagttelefon

Ved akut problem

Drikkevand: 2090 0386

Spildevand: 2090 8335

Er du flyttet?
Udskiftning af vandmåler
Separatkloakering
Krydset ved Idræts Allé og Thomas Morilds Vej spærres fra mandag d.19.3 til og med onsdag d. 28.3 pga. kloakarbejde. Der vil være omkørsel ad Norgesvej, Finlandsvej og Østre Allé som vist. Vi beklager de gener afspærringen kan give.  
Tømningsordning