Driftsmeddelelse

Der er et brud på vandledningen på Østervang, Hjørring. Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender bruddets omfang, ved vi desværre ikke hvornår forbrugerne har vand igen.

Spørgsmål?

3841 2828

Er du flyttet?
Udskiftning af vandmåler
Separatkloakering
En hilsen fra direktør Tommy Mostrup:   Skattesagen. Vi vandt i Højesteret. Men hvad nu. Og hvad kommer det til at betyde for dig ?   Skattesagen drejer sig om, hvorvidt selskabet skal opkræve skat hos forbrugerne og så sende pengene videre til Skat. Men højesterets afgørelse betyder...
Tømningsordning