Vagttelefon

Ved akut problem

Drikkevand: 2090 0386

Spildevand: 2090 8335

Er du flyttet?
Udskiftning af vandmåler
Separatkloakering
Den årlige afprøvning af brandhanerne er i fuld gang. De kommende uger skal samtlige brandhaner i områderne 5, 6 og 7 i Hjørring by prøves af, og afprøvningen starter mandag d. 20. november 2017.  Område 5, 6 og 7 er vist på kortet nedenfor. Der er afsat en uge til afprøvningen i hvert af de...
Tømningsordning