Driftsmeddelelse
Der er brud på vandledning, vi forventer at være klar igen klokken 20

Vagttelefon

Ved akut problem

Drikkevand: 2090 0386

Spildevand: 2090 8335

Er du flyttet?
Udskiftning af vandmåler
Separatkloakering
Hjørring Vandselskab skal finde nye kildepladser, som på sigt skal erstatte Bagterp Vandværks kildeplads, der ligger indenfor bymæssig bebyggelse. Bagterp Vandværk er Hjørrings gamle hovedvandværk. Opgaven er at finde velbeskyttede grundvandsmagasiner med uforurenet grundvand. Magasinerne skal...
Tømningsordning