Vagttelefon

Ved akut problem

Drikkevand: 2090 0386

Spildevand: 2090 8335

Er du flyttet?
Udskiftning af vandmåler
Separatkloakering
Spuling og tv-inspektion, der skulle have været foretaget den 28. og 29. juni 2018 på følgende veje, Torvet, Søndergade, Klithavevej, Nørrgade og Vrenstedvej, er udsat til senere på året. Der vil blive udsendt spulebreve igen, når det bliver aktuelt.   
Tømningsordning