Driftsmeddelelse

Tømningsordningen: De tømninger, som var planlagt til uge 11-14 er udsat til senere. Hvis der ved de berørte husstande, opstår akut behov for tømning, skal man ringe til os på tlf. 3841 2828.

Driftsmeddelelse

Vedrørende Coronavirus, COVID-19: Vi arbejder stadig, og vores drift af alle anlæg er helt normal, men al kontakt skal ske telefonisk eller pr. mail. Se mere information ved at klike her

Vagttelefon

Ved akut problem

Drikkevand: 2090 0386

Spildevand: 2090 8335

Er du flyttet?
Udskiftning af vandmåler
Separatkloakering

Den 21. februar valgte Hjørring Vandselskab at standse indvindingen af grundvand fra 5 boringer ved Tornby, da der i en nærliggende overvågningsboring tilhørende statens GRUMO program var fundet et nyt og ukendt stof, t-Sulfinylacetic Acid. Nu har vi omsider modtaget analyseresultater af de...

Tømningsordning