Spørgsmål?

3841 2828

Er du flyttet?
Udskiftning af vandmåler
Separatkloakering
Hjørring Vandselskab skal finde nye kildepladser, som på sigt skal erstatte Bagterp Vandværks kildeplads, der ligger indenfor bymæssig bebyggelse. Bagterp Vandværk er Hjørrings gamle hovedvandværk. Opgaven er at finde velbeskyttede grundvandsmagasiner med uforurenet grundvand. Magasinerne skal...
Tømningsordning