Vores takster og priser

Her finder du vores prisberegner. Du kan bruge den til at estimere den pris, du skal betale for drikkevand og spildevand.

1. Vandforsyning

Hvor får du vand fra?

Hjørring Vandselskab
Privat vandværk
Egen brønd eller vandboring

2. Vandafledning

Hvordan afleder du dit spildevand.

Kloak
Nedsivningsanlæg
Samletank
Rodzoneanlæg, bioanlæg eller sandfiltre

Hvilken type anlæg har du?

Nedsivning med tilladelse
Nedsivning
3. Din pris

Hver gang din vandmåler tæller 1 kubikmeter koster det dig

Læg venligst mærke til, at prisen, du betaler pr. kubikmeter vand, varierer. Den afhænger af, hvor du får dit vand fra, og hvordan du afleder dit spildevand. Desuden skal du være opmærksom på, at selvom du har egen vandboring og eget nedsivningsanlæg, vil du stadig blive opkrævet stats- og miljøafgifter, som sendes videre til SKAT. Du kan få hjælp til at forstå din regning her.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til