Værd at vide om tømningsordningen

Hvis din ejendom udleder spildevand til en bundfældningstank og ikke til den offentlige kloak, skal den være tilsluttet den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke. Det gælder både septiktanke, trixtanke og bundfældningstanke. Det er ikke muligt at søge om fritagelse for ordningen. Tømningsordningen sikrer nemlig, at tanken bliver regelmæssigt kontrolleret. Derudover sikrer den også, at prisen på tømning kan holdes på et fornuftigt niveau.

Hjørring Vandselskab står for tømning og tilsyn med tankene. Det er derfor også os, du skal betale abonnementet for tømningsordningen til. Selve tømningen foretages af LL Transport.

Tømningsordningen sikrer, at din tank bliver tømt, og indholdet renset på forsvarlig vis på et af vores renseanlæg.

Hvis din septiktank er fyldt, kan den ikke tilbageholde det slam, du udleder med dit snavsede spildevand. Det betyder, at rester af slam, papir og lignende løber ud i naturen og forurener, eller også stopper nedsivningsanlægget. Hvis det er tilfældet, skal det renses og i værste fald renoveres. Derfor er tømning af din tank med til at sikre, at dit anlæg virker, som det skal.

 

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til