Undgå vand i kælderen

I fremtiden kan vi forvente større regnmængder og kraftigere regnskyl. Læs her, hvad du kan gøre for at forebygge oversvømmelser i din kælder.

 

Giv regnen mulighed for at sive i jorden
Anlæg din grund, så regnvandet kan sive ned i jorden. Store arealer med fliser eller asfalt forhindrer vandet i at sive naturligt ned og kan betyde, at det løber ned i kælderen i stedet.

Ekstremt regnvejr kan overfylde kloakkerne, så vandet presses “baglæns” i systemet. Sker det, trænger det op gennem kloakdæksler eller afløb i kælderen.

Tag en snak med en relevant fagperson om de forskellige løsninger, der findes, og om hvilken løsning der passer bedst til din ejendom og dine behov. Du kan også læse lidt mere her om de forskellige muligheder.

 

Højvandslukke
Et godkendt højvandslukke, som er monteret af en autoriseret kloakmester, er ofte den almindelige og anbefalede løsning.

Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to klapper, der automatisk lukker i, når regn- og spildevand løber baglæns på grund af et overfyldt kloaksystem. Højvandslukket forhindrer på den måde, at beskidt regn- og spildevand strømmer ind i boligen ved skybrud. Der findes forskellige typer af højvandslukke. Hvilken type, der passer til din bolig, afhænger blandt andet af, om der er et toiletafløb i kælderen. Højvandslukket kan desuden monteres på forskellige placeringer på matriklen. Få hjælp til at vælge det rigtige højvandslukke og placering af en autoriseret kloakmester.

Du skal mindst en gang om året – og altid efter et skybrud – efterse og rense dit højvandslukke, fordi der ikke må sidde snavs på lukkemekanismen. Vælger du at forbygge oversvømmelser ved hjælp af et højvandslukke, skal du også betale for etableringsomkostningerne, der blandt andet omfatter opgravning samt eventuel reparation af kælder og ledningsomlægning.

 

Pumpebrønd
En pumpebrønd opsamler spildevand fra husets afløb og eventuelt kældertoilet. Spildevandet ledes derefter ved hjælp af en eldrevet pumpe ud i brønden og videre til kloaksystemet. Pumpebrønden er konstrueret således, at spildevandet ikke kan løbe tilbage og ind i huset og derved oversvømme kælderen. Sammen med et højvandslukke er en pumpebrønd den sikreste løsning mod kælderoversvømmelse. Pumpebrønden er dog også den dyreste løsning.

Omfangsdræn
Det er ikke kun kloakproblemer, der kan give en fugtig og våd kælder. Regn og grundvand kan sive op i husets fundament, sokkel og kældervægge, hvilket kan føre til fugtskader og svampeangreb på ejendommen. Et omfangsdræn lægges som en form for nedgravet tagrende langs husets fundament og ydermur. Herfra leder det overskydende vand væk fra jorden og fører det videre til kloak og afløbssystem.

Du skal kontakte en autoriseret kloakmester, hvis du ønsker at etablere dræn.

 

Opsamling af regnvand
Du kan på din grund opsamle alt det regnvand, der lander på dit tag. Gør du det, er du med til at forhindre, at det rene regnvand ender i kloaksystemet. Regnvand belaster kloaksystemet, der ikke kan rumme større mængder regn, som ved kraftig nedbør. At opsamle regnvand er dog ikke en sikring mod kælderoversvømmelse.

Der er mange måder at opsamle regnvandet og håndtere det på egen grund. Lige fra faskiner, regnbede, grønne tage, små bassiner til regnvandstønder – ja selv din indkørsel kan gøres ’regnvenlig’. Du kan få inspiration til forskellige måder at håndtere regnvand på lokalt fra LAR i Danmark.

 

Akut beredskab
Er der varslet kraftigt skybrud, kan du gøre en række praktiske ting for at mindske risikoen for vandskader på hus, kælder og have – uanset om du har monteret løsninger som højvandslukke og pumpebrønd.

  • Luk vinduer og døre. Vandet kan komme ind af både tagvinduer, facadevinduer og især vinduer og døre i kælderen ved skybrud.
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene. Du bør lukke huller i ydervæggen, hvis de er tæt på terræn. Det kan fx gøres med en krydsfinerplade.
  • Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  • Fjern indbo fra kældergulv. Opbevar altid ting i kælderen på stålreoler, der kan desinficeres, hvis beskidt spildevand trænger ind i kælderen
  • Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.

 

Vi anbefaler, at du tegner en familiens basisforsikring 2 hos dit forsikringsselskab. En sådan forsikring dækker opstigende spildevand, selvom der ikke er skybrud. Forsikringen er god at have, såfremt der opstår en prop på Hjørring Vandselskabs ledningsnet. Her dækker vandselskabets ansvar nemlig ikke, da en prop er et hændeligt uheld.

Læs mere her om hvordan du sikrer din kælder.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til