Skal man virkelig bruge rent drikkevand til at skylle ud i toilettet?

Skal man virkelig bruge rent drikkevand til at skylle ud i toilettet?

Der var for nylig en radioudsendelse, hvor spørgsmålet blev stillet om det rimelige i at bruge drikkevand til at skylle ud i toilettet. Ved en første overvejelse kan det jo virke som spild af ressourcer at bruge drikkevand, når det alligevel skal svines til med det samme.

Tingene er dog ikke så enkle. Generelt har vi masser af vand i Danmark, og det er billigt at behandle grundvand, så det bliver til drikkevandskvalitet. Det, vi mangler flere steder i Danmark og især hos os i Hjørring, er uforurenet grundvand, altså vand uden rester af sprøjtemidler eller andre kemikalier.

Den samlede omkostning til vores forbrugsvand er sat sammen af mange enkeltdele. Langt den dyreste del er at lede spildevand væk og rense det. Drikkevandets andel af omkostningen er igen sat sammen af udgifterne til at drive vandværkerne og udgiften til at etablere og vedligeholde ledningsnettet, der fordeler vandet rundt.  Langt de fleste penge går til ledningsnettet og langt de fleste ressourcer er bundet i ledningsnettet. Vi kan ikke se det, men 90% af Hjørring Vandselskabs samlede værdi er rør, der er gravet ned i hele vores forsyningsområde og udgifterne til at holde dem vedlige er de samme, uanset om der løber lidt eller meget vand igennem rørene.

Hvis vi skal bruge vand, der ikke er af drikkevandskvalitet til toiletskyl, så kræver det et ledningsnet til det, hvilket gør, at vi som samfund ikke har sparet hverken penge, ressourcer eller miljøet for en belastning.

Det er selvfølgeligt helt anderledes, hvor man mangler vand, og rent vand dermed er dyrt at fremstille. Vi skal ikke så langt væk for at finde områder med vandmangel, hvor man skal spare på hver enkelt dråbe. Bare vi tager til Sydeuropa, ser vi det. Problemet er, at det vand, vi eventuelt kan spare her hos os, ikke kan komme andre til gode. Det er alt for dyrt og alt for belastende for miljøet at flytte vand over lange afstande.

Hvis vi for alvor skal passe på vandet, så skal vi lade være med at forurene vores grundvand.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til