Separatkloakering

Separatkloakering

Hvor separatkloakerer vi?
Klimaændringerne med kraftigere regn sætter vores kloaksystemer under pres. Det betyder, at de nuværende kloakker, hvor der både løber spildevand fra husene og regnvand fra veje og tagrender i samme rør, bliver for små. Derfor kræver Hjørring Kommune, at vi skal separatkloakere, så vi kan lede spildevand og regnvand væk i separate rør.

Formålet med separatkloakering er at:

  • Værne om miljøet ved mindre forurening af vandløb, søer og havet.
  • Mindske risikoen for vand i din kælder og på din grund.
  • Mindske oversvømmelser af veje, indkørsler, mm.

Hjørring Vandselskab er i fuld gang med fornyelsen af kloaksystemet i Hjørring Kommune, og som du kan se, separatkloakerer vi mange steder. Der, hvor vi har planlagt separatkloakeringsprojekter, har vi også brug for din hjælp. Er du grundejer, skal du nemlig selv skal udføre en del af arbejdet.

 

Hvad skal du gøre?
Når der er separatkloakeret i dit kvarter, må du ikke længere udlede dit regnvand og dit spildevand til samme skelbrønd. I stedet skal regnvand og spildevand adskilles, så spildevandet løber i en brønd, og regnvandet udledes til en anden.

Ved separatkloakering skifter vi kloakrørene i vejen og frem til matrikelskel. Der sætter vi to nye skelbrønde ca. en meter inde på din grund. Herefter skal du selv stå for separatkloakeringen fra dit hus og ud til skelbrønden – det er et krav fra kommunen. Du må ikke selv udføre rørlægnings- og tilslutningsarbejdet, men skal kontakte en autoriseret kloakmester. Hvis du er berørt, kan det være en god idé at gå i gang med arbejdet på egen grund i god tid. Så har du god tid til at indhente tilbud fra entreprenører for at få den bedste pris. Det er vigtigt, at din kloakmester husker at færdigmelde tilslutningsarbejdet på din grund.

Har du en have, kan du også med fordel overveje, hvordan du kan anvende regnvandet til forskellige rekreative og nyttige måder. Du kan fx etablere et regnbed og lede vandet denne vej. Du kan læse mere om de forskellige måder at udnytte regnvandet på i folderen om separatkloakering.

På kortet herunder kan du se, om din ejendom ligger i et område, der snart skal separatkloakeres. Du kan desuden se de områder, hvor der inden for den næste femårige periode skal foregå separatkloakering.

Kort

Tidsplan

Bemærk, at tidsplanen er foreløbig og at ændringer kan forekomme.

 

Etablerede regnvandsområder
Vi har sammen med Hjørring Kommune og lokalsamfund etableret en række rekreative områder som følge af separatkloakeringsprojekter. I dag er det således muligt at motionere eller gå på opdagelse i den natur, der springer op rundt om vores regnvandsbassiner i Taars, Hjørring og Vrå.

Kort med billeder fra områderne

    RUNDVISNINGER

    Book din rundvisning

    Rundvisning til