Regulativer

Bestyrelsen udarbejder regulativerne og betalingsvedtægterne for Hjørring Vandselskab. Disse beskriver de vilkår, som er gældende for de forbrugere, der modtager den pågældende service. Det udarbejdede godkendes af Hjørring Byråd med hjemmel i de lovbekendtgørelser, der er nævnt i regulativerne.

Du kan nedenfor hente en kopi af de gældende betalingsvedtægter og regulativer.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til