vision, værdigrundlag og strategi

Folkesundhed, miljø og natur er Hjørring Vandselskabs arbejdsområder. Hjørring Vandselskab henter vand fra naturens kredsløb, stiller det til rådighed for borgerne til sikring af folkesundhed og til virksomhedernes produktion i Hjørring Kommune og leverer vandet tilbage til kredsløbet med det mindst mulige aftryk på natur og klima.

Hjørring Vandselskabs vision 2021-2024

Hjørring Vandselskab arbejder med folkesundhed og miljø! Vi gør det med respekt for lokalsamfundet, som vi er en vigtig del af, og vi gør det med tanke på verdensmålene, da vandets kredsløb ikke kender grænser. Vores mål er at levere helhedsorienterede og bæredygtige løsninger, god kundeservice samt øge selskabets profilering over for både kunder og samarbejdspartnere. Vi vil være synlige, tilgængelige og ansvarlige – når vi graver på din vej, viser dine børn rundt på et vandværk eller renseanlæg, møder dig på Naturmødet og taler med dig i telefonen. Vi er en livsvigtig del af din tilværelse, du er fundamentet for vores. Læs mere om os her.

Hjørring Vandselskabs værdigrundlag

Hjørring Vandselskabs værdier er grundlaget for arbejdet blandt medarbejderne i relation til kunder og omverden samt i ledelsen. Vi arbejder med værdibaseret ledelse og bygger vores omgang med hinanden og andre på:

• Tillid
• Engagement
• Service
• Udvikling
• Loyalitet
• Effektivitet

Hjørring Vandselskabs strategi 2021-2024

Generationer før os har investeret i Hjørring Vandselskabs anlæg, og flere generationer efter os skal nyde godt af det. Det vil til stadighed være en væsentlig udfordring at værdibevare, udbygge og fremtidssikre selskabets anlæg så optimalt som muligt.
Det er essentielt, at også kommende generationer af borgere og virksomheder har sikker og omkostningseffektiv infrastruktur. Kortsigtet disponering af anlæg eller af selskabets økonomi kan ødelægge de næste generationers mulighed for at have sikker og billig adgang til de grundlæggende vilkår for produktion og sundhed.

Der er derfor lagt strategi for resultatområderne:

  • Folkesundhed
  • Bevarelse og udvikling af aktivers værdi og funktion
  • Virksomhedskultur

Hjørring Vandselskabs mission

Folkesundhed, miljø og natur er Hjørring Vandselskabs arbejdsområder. Vi låner grundvand fra naturen, så vi kan levere rent, sundt drikkevand til borgere i Hjørring Kommune. Når de har brugt det, renser vi det, så vi trygt kan sende det tilbage til naturen.

Hjørring Vandselskabs vision 2021-2025

Hjørring Vandselskab arbejder med folkesundhed og miljø! Vi gør det med respekt for lokalsamfundet, som vi er en vigtig del af, og vi gør det med tanke på verdensmålene, da vandets kredsløb ikke kender grænser. Vores mål er at levere helhedsorienterede og bæredygtige løsninger, god kundeservice samt øge selskabets profilering over for både kunder og samarbejdspartnere. Vi vil være synlige, tilgængelige og ansvarlige – når vi graver på din vej, viser dine børn rundt på et vandværk eller renseanlæg, møder dig på Naturmødet og taler med dig i telefonen. Vi er en livsvigtig del af din tilværelse, du er fundamentet for vores. 

Hjørring Vandselskabs værdier

Hjørring Vandselskabs værdier er grundlaget for arbejdet blandt medarbejderne i relation til kunder og omverden samt i ledelsen. Vi arbejder med værdibaseret ledelse og bygger vores omgang med hinanden og andre på:

• Tillid
• Engagement
• Service
• Udvikling
• Loyalitet
• Effektivitet

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til