Hvorfor sætter Hjørring Vandselskab så mange små grimme huse op rundt omkring?

Hvorfor sætter Hjørring Vandselskab så mange små grimme huse op rundt omkring?

Bor du i nærheden af et af vores små pumpehuse? Har du nogensinde undret dig over, hvad der sker derinde?
Nu kan du blive klogere på husenes funktion i forbindelse med både rent og beskidt vand, og hvordan de sikrer arbejdsmiljøet for vores folk såvel som besparelser på din vand- og spildevandsregning. 

Hvorfor sætter Hjørring Vandselskab så mange små grimme huse op rundt omkring?

Det er et spørgsmål, vi ofte bliver stillet, og spørgsmålet beviser tydeligt, at smag i høj grad kan diskuteres. Hjørring Vandselskab sætter små huse af flere forskellige typer op og af flere forskellige grunde,

Rent vand:
Når man før i tiden etablerede en vandboring, så borede man først selve boringen i passende dybde ned til grundvandet. Det er typisk i vores område 30 – 50 meter nede. Så satte man et rør med filtre i bunden ned i boringen, og dernæst gravede man en brønd oppe i jordoverfladen, hvor man satte store betonringe ned. Sådan en brønd over boringen er normalt et par meter i diameter og to til tre meter dyb. Nede i brønden er der ventiler, en eltavle med kontakter, sikringer og normalt noget måleudstyr.

I dag vil vi hellere have boringens rør ført helt op på jordoverfladen og så placere det nødvendige udstyr i et lille hus eller en stor kasse oppe på jordoverfladen.  Der er to grunde til den ændrede fremgangsmåde. For det første opnår vi en langt højere grad af sikkerhed mod forurening af boringen på den måde. Det er nemlig nemmere at sikre den nødvendige tæthed rundt om et boringsrør end rundt om en stor betonbrønd, så en eventuel forurening på jordoverfladen ikke straks ødelægger vandboringen. For det andet er det meget nemmere og dermed billigere at vedligeholde udstyr på jordoverfladen, end det er nede i et hul.

Endelig sætter vi små huse op med trykforøgeranlæg. Det er et pumpeanlæg, der skal hæve trykket i vandledningerne i et begrænset område. På den måde kan vi nøjes med et lavere tryk på pumperne, der pumper vandet ud fra tankene med rent vand på vandværkerne. Det sparer meget elektricitet, og vi mindsker risikoen for brud på rørene, når vi har et lavere tryk, og dermed har vi en højere forsyningssikkerhed.

Beskidt vand:
Vender vi blikket mod kloaksystemet, så bruger vi små huse mange steder der. Her er begrundelsen også til dels sikkerhed, nemlig arbejdssikkerhed. Det har i mange år været normalt at placere både pumper og ventiler under jordoverfladen nede i brønden, hvor spildevandet samles. Det giver dog en del udfordringer. Spildevand afgiver ofte gasser, dels metan og dels svovlbrinte, hvilket betyder, at der er meget strikse krav til, hvordan arbejde i spildevandsbrønde udføres. Det har ligefrem sin egen bekendtgørelse i arbejdsmiljøloven.  Det er både tidskrævende, besværligt og risikabelt at arbejde i dybe pumpebrønde med spildevand. Med de moderne pumper og bedre materialer til rør og ventiler er det muligt at få det meste udstyr op på jordoverfladen og ind i de små huse. Det giver en langt bedre drift. Det er meget billigere at holde udstyr vedlige, når det ikke er udsat for fugt og gasser. Arbejdet kan udføres med færre mennesker, og vores udstyr holder meget længere. I de 10 år Hjørring Vandselskab konsekvent har arbejdet på at få mest muligt udstyr på pumpestationerne op på jordoverfladen, har vi oplevet markant færre fejl på pumperne, og vi har mindsket udgifterne lige så markant.

Vi kan med andre ord godt lide vores små huse. De gør vores hverdag meget sikrere og din regning lidt mindre.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til