HVORDAN SIKRER DU DIN KÆLDER?

Du har som grundejer selv ansvaret for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken. Det betyder, at du står med ansvaret, hvis uheldet er ude, og din kælder er oversvømmet med regn- og spildevand efter en voldsom regn.

Hjørring Vandselskab har som vand- og spildevandsselskab ansvar for at håndtere spildevandet fra stueplan og op. Ansvaret på kælderniveau er dermed dit eget. Du kan læse mere om, hvem der har ansvaret for kloakken i denne vejledning fra Teknologisk Institut.

Forebyg oversvømmelse

Du kan vælge forskellige løsninger, der kan forebygge kælderoversvømmelser. Den hyppigst anbefalede løsning er et godkendt højvandslukke installeret af en autoriseret kloakmester.

Her kan du finde flere løsningsforslag til at undgå vand i kælderen.

Er uheldet ude, så husk:

  • Undgå så vidt muligt at komme i kontakt med spildevandet, da det kan indeholde sundhedsskadelige bakterier.
  • Brug altid handsker, gummistøvler og anden beklædning, hvis du skal i kontakt med spildevandet, og gå altid i bad bagefter.
  • Hvis du har en pumpe, så sæt den til med det samme.
  • Udluft og udtør rummene, når vandet er væk. Det kan du evt. gøre med affugter (husk lav varme, så der ikke opstår skimmelsvamp i den våde kælder).
  • Tag billeder af alle skader og smid ikke skadet indbo ud.
  • Gem kvitteringer på udgifter, du har haft til at udbedre skaderne efter oversvømmelsen.
  • Hvordan ser det ud hos naboen? Giv dem gerne besked om oversvømmet kælder, hvis de ikke er hjemme.
  • Kontakt straks dit forsikringsselskab.

Andre årsager til en våd kælder

Vand i kælderen skyldes ikke altid kloakproblemer. Opstuvning af spildevand i kælderen kan også forårsages af, at husets stikledning er tilstoppet. Kontakt et autoriseret kloakfirma, der kan rense din stikledning og undersøge, om ledningen er i tilfredsstillende stand.

Hvis vandet siver og pibler ned af kældervæggen, kan det være dine tagnedløb, der er defekte. Det kan også være husets omfangsdræn, der er i uorden (hvis du har sådan et – det er langt fra alle, der har det).

Kontakt en autoriseret kloakmester for at få efterset dit tagnedløb og/eller evt. omfangsdræn.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til