Hvorfor separatkloakerer vi?

Hvorfor separatkloakerer vi?

Klimaændringerne med kraftigere regn sætter vores kloaksystemer under pres. Det betyder, at de nuværende kloakker, hvor der både løber spildevand fra husene og regnvand fra veje og tagrender i samme rør, bliver for små. Derfor kræver Hjørring Kommune, at vi skal separatkloakere, så vi kan lede spildevand og regnvand væk i separate rør. Formålet med separatkloakering er at:

  • Værne om miljøet ved mindre forurening af vandløb, søer og havet.
  • Mindske risikoen for vand i din kælder og på din grund.
  • Mindske oversvømmelser af veje, indkørsler, med mere.

Hjørring Vandselskab er i fuld gang med fornyelsen af kloaksystemet i Hjørring Kommune, og som du kan se, separatkloakerer vi mange steder. Der, hvor vi har aktuelle og planlagte separatkloakeringsprojekter, har vi også brug for din hjælp. Er du grundejer, skal du nemlig selv skal udføre en del af arbejdet.

På kortet herunder kan du se de områder, hvor der inden for den næste tre-årige periode skal foregå separatkloakering.

Det betyder det

  Separatkloakering laves i 2023

  Separatkloakering laves i 2024

  Separatkloakering laves i 2025, 2026 og 2027

  Området skal separatkloakeres,
men tidspunktet kendes endnu ikke

Der er ikke planlagt separatkloakering i områder, der ikke er markeret.

Bemærk, at tidsplanen er foreløbig, og ændringer kan forekomme.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til