Teknisk info

Teknisk info om alarmerne

Målerne kan give besked om to typer af alarmer.

Alarmerne vises på måleren når de opstår, men du skal aktivt tilmelde dig alarmservice på kundeportalen for at få besked på sms eller mail. Log ind med dit brugernavn og adgangskode, som du finder i øverste højre hjørne på din faktura.

Mulig lækage

Vises dette symbol på måleren, kan der være tale om en mulig lækage, som er karakteriseret ved at måleren aldrig står stille, f.eks. ved et utæt rør, en dryppende vandhane eller et toilet, der løber. Men det kan også være en ’falsk alarm’ i husholdninger med mange beboere, hvor mange bruger vand på forskellige tidspunkter.

Alarmen aktiveres, hvis der i en periode på 24 sammenhængende timer er løbet vand gennem måleren, hvor mængden overstiger en i måleren fastlagt grænse.

Målerstørrelse (maks. flow) Min. grænse for aktivering af alarm
Q3 = 4 m3/time (almindelige husholdninger) 10 liter/time uafbrudt i 24 timer
Q3 = 6,3 m3/time 15,75 liter/time uafbrudt i 24 timer
Q3 = 10 m3/time 25 liter/time uafbrudt i 24 timer
Q3 = 16 m3/time 40 liter/time uafbrudt i 24 timer

Forbrug under denne grænse vil ikke udløse en alarm.

Eksempel:
For en måler med størrelse Q3= 4 m3/time vil der komme en alarm hvis der uafbrudt i 24 timer har været et forbrug som svarer til et flow på over 10 liter/time. Hvis forbruget kun svarer til at der har været et flow på 9 liter/time uafbrudt i de sidste 24 timer, vil det ikke komme en alarm.

Muligt brud

Vises dette symbol på måleren, kan der være tale om et rørbrud, som er karakteriseret ved, at der på kort tid opstår et stort vandforbrug. Men det kan også være en ’falsk alarm’ i forbindelse med f.eks. opfyldning af et badebassin eller i husholdninger med mange beboere.

Alarmen aktiveres, hvis vandet har løbet i mindst 30 minutter og overstiger en i måleren fastlagt grænse.

Målerstørrelse (maks. flow) Min. grænse for aktivering af alarm
Q3 = 4 m3/time (almindelige husholdninger) 800 liter/time
Q3 = 6,3 m3/time 1260 liter/time
Q3 = 10 m3/time 2000 liter/time
Q3 = 16 m3/time 3200 liter/time

Eksempel: For en måler med størrelse Q3= 4 m3/time vil der komme en alarm hvis der uafbrudt i 30 minutter har været et forbrug som svarer til et flow på over 800 liter/time. Hvis forbruget kun svarer til at der har været et flow på over 800 liter/time  i 29 minutter, vil der ikke komme en alarm.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til