Fjernaflæste vandmålere

Udskiftning til fjernaflæste vandmålere

Hjørring Vandselskab udskifter i løbet af 2022 vandmåleren hos alle kunder, der forsynes med vand fra Hjørring Vandselskab. De nye målere bliver fjernaflæste, så du fremover ikke selv skal indberette din aflæsning – det sker automatisk.

Følg dit forbrug og tilmeld dig besked om unormale hændelser

Med den nye fjernaflæste vandmåler vil du løbende kunne følge dit forbrug ved at logge ind på kundeportalen.

Da projektet stadig er i gang, vil nogle kunder kunne opleve, at der kan gå en del tid før de kan se deres nye måler på portalen. Vi arbejder
stadig på at forbedre antenneforhold og data, og man vil senest kunne se måleren på portalen ved projektets afslutning ultimo november.

På kundeportalen kan du også tilmelde dig, så du får besked, hvis der pludselig opstår et stort vandforbrug eller en lækage. Det kan være smart, fordi du så har mulighed for hurtigere at opdage f.eks. et løbende toilet eller hvis nogen har glemt at lukke for vandhanen – til gavn for både din økonomi og miljøet.

Selvom de nye målere er smarte, skal du dog stadig huske på, at det er dit eget ansvar løbende at holde øje med dit vandforbrug og at sikre, at der ikke er fejl på din installation.

Dine fremtidige opgørelser vil blive baseret på fjernaflæsningen pr. 31. december hvert år.

Det skal du huske, inden vi kommer

Du skal afprøve ventilerne ved din måler for at sikre, at de kan lukke for vandet. På de fleste installationer er der en ventil på røret både før og efter vandmåleren. På enkelte installationer er der kun én ventil – i så fald skal den være placeret på røret før måleren, så montøren kan lukke for vandet når han udskifter måleren.

Hvis ventilerne ikke virker, eller dine rør ikke kan tåle at måleren skiftes, er det dit ansvar at få det lavet, før vi kommer.

Du kan i videoen nedenfor se, hvordan du gør.

 

Du får besked, når det er din tur

Når vi begynder på målerskift i dit område, vil du modtage et orienteringsbrev.

Ca. 2 – 3 uger før det er din tur til at få skiftet måleren modtager du et nyt brev med en tid til målerskift. Hvis tidspunktet ikke passer dig, kan du ændre det ved at følge vejledningen i brevet.

Det er montørfirmaet Eltel, der skifter måleren på vegne af Hjørring Vandselskab.

Hvis du får vand fra et privat vandværk

Hvis du får vand fra et privat vandværk, er det det private vandværk, som administrerer vandmåleren hos dig. I så fald er du desværre ikke omfattet af fjernaflæste vandmålere fra Hjørring Vandselskab.

Vejledende tidsplan

Målerudskiftningen foregår i etaper. Du kan nedenfor se den vejledende tidsplan for hvornår vi kommer til dit område. 

Område 1 – Hirtshals
Målerskift i uge 13 – 19

Område 2 – Tversted – Tuen – Bindslev
Målerskift i uge 16 – 22

Område 3 – Emmersbæk – Horne – Tornby – Bjergby – Uggerby
Målerskift i uge 19 – 28

Område 4 – Lønstrup – Skallerup Klit – Nørlev Strand – Vidstrup – Sønderlev – Vennebjerg
Målerskift i uge 23 – 31

Område 6 – Hjørring nord – Skibsby
Målerskift i uge 25 – 38

Område 7 – Hjørring syd – Ilbro
Målerskift i uge 36 – 45

Område 8 – Hirtshals Havn øst samt store målere
Målerskift i uge 31 – 46

Om de nye fjernaflæste vandmålere

De nye vandmålere er produceret af Kamstrup A/S og sender data via trådløs radiokommunikation. Signalet er krypteret og afkodes først i vores system, så ingen uvedkommende kan få adgang til oplysninger om dit vandforbrug.

Oplysningerne fra målerne bruger vi bl.a. til at kunne afregne dit forbrug og tilbyde dig at få besked ved unormale hændelser. Samtidig giver målerne os bedre muligheder for tidligt at opdage utætheder i ledningsnettet og på den måde mindske spild af rent drikkevand. På den måde støtter det op om vores arbejde med FN’s verdensmål nummer 6 om bæredygtig forvaltning af rent vand og sanitet.

På billedet herunder kan du se hvordan du aflæser din nye vandmåler.

Hvis du har fået monteret en antenne

Der kan nogle steder være behov for at forstærke signalet fra måleren, f.eks. hvis måleren er placeret i en dyb brønd eller kælder. Hvis det er tilfældet, vil montøren opsætte en lille antenne.

Antenner monteret på brønddæksler kan godt holde til trafik fra almindelige personbiler.

Spørgsmål til booking og udskiftning af måler

Eltel kundeservice (Eltel står for at udskifte måleren på vegne af Hjørring Vandselskab)
Tlf. 8813 5858

Åbningstid: mandag til torsdag fra kl. 7:30 -15:30 og fredag fra kl. 7:30 -15:00.
Ved akut problem relateret til målerskift er vagttelefon åben på samme nummer.

Spørgsmål til projektet

Hjørring Vandselskabs kundeservice

Tlf. 3841 2828
Mail: post@hjvand.dk
Åbningstider: mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 09:00 – 12.00

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til