Fjernaflæste vandmålere

Hjørring Vandselskab har i 2022 indført fjernaflæste vandmålere hos alle kunder, der forsynes med vand fra Hjørring Vandselskab*.

De nye målere aflæses automatisk, så du løbende kan følge dit forbrug. Du kan også tilmelde dig at få besked hvis der er et unormalt forbrug**.

På vandmåleren kan du se dit vandforbrug og hvor meget vand der aktuelt løber gennem måleren. Forbruget vises med 3 decimaler, som angiver antal liter. Du kan også se om der er registreret en unormal hændelse, f.eks. et brud eller en utæthed. Se nedenfor hvordan du aflæser måleren.

Selvom de nye målere er smarte, skal du dog stadig huske på, at det er dit eget ansvar løbende at holde øje med dit vandforbrug og at sikre, at der ikke er fejl på din installation.

*Får du vand fra et privat vandværk, er det det private vandværk, som administrerer vandmåleren hos dig. I så fald er du desværre ikke omfattet af fjernaflæste vandmålere fra Hjørring Vandselskab. Kontakt dit private vandværk for at høre om de har indført fjernaflæste vandmålere.

** Har du egen vandforsyning og din ejendom er beliggende uden for Hjørring Vandselskabs forsyningsområde, vil din aflæsning alene blive hentet ind når vi kører forbi med en antenne. Du vil derfor desværre ikke kunne se dit løbende forbrug og modtage alarmer. Alarmer vises dog stadig på måleren.

Oplysningerne fra målerne bruger vi bl.a. til at kunne afregne dit forbrug og tilbyde dig at få besked ved unormale hændelser.

Samtidig giver målerne os bedre muligheder for tidligt at opdage utætheder i ledningsnettet og på den måde mindske spild af rent drikkevand. På den måde støtter det op om vores arbejde med FN’s verdensmål nummer 6 om bæredygtig forvaltning af rent vand og sanitet.

De nye vandmålere sender data via trådløs radiokommunikation. Signalet er krypteret, så ingen uvedkommende kan få adgang til oplysninger om dit vandforbrug.

Har du endnu ikke fået udskiftet din måler?

Hvis du endnu ikke har fået udskiftet din vandmåler, bedes du kontakte os så vi kan aftale en tid til målerskift. Målerskiftet et gratis og tager mellem 10 – 20 minutter.

Hvis du har fået besked fra Eltel om mangler eller ændringer ved din installation, skal du få installationen udbedret før du kontakter os. Kontakt din autoriserede VVS-installatør, som kan hjælpe dig med arbejdet.

 

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til