Fjernaflæste vandmålere

Hjørring Vandselskab har i løbet af 2022 udskiftet vandmåleren hos næsten alle kunder, der forsynes med vand fra Hjørring Vandselskab. De nye målere bliver fjernaflæste, så fremover skal du ikke selv indberette din aflæsning – det sker automatisk.

Hvis du får vand fra et privat vandværk, er det det private vandværk, som administrerer vandmåleren hos dig. I så fald er du desværre ikke omfattet af fjernaflæste vandmålere fra Hjørring Vandselskab.

Følg dit forbrug og tilmeld dig besked om unormale hændelser

Med den nye fjernaflæste vandmåler vil du løbende kunne følge dit forbrug ved at logge ind på kundeportalen.

Da projektet ikke er helt afsluttet, vil nogle kunder kunne opleve, at der kan gå en del tid før de kan se deres aflæsninger på portalen. Vi arbejder
stadig på at forbedre antenneforhold og data, og man vil senest kunne se måleren på portalen ved projektets afslutning ultimo november.

På kundeportalen kan du også tilmelde dig, så du får besked, hvis der pludselig opstår et stort vandforbrug eller en lækage. Det kan være smart, fordi du så har mulighed for hurtigere at opdage f.eks. et løbende toilet eller hvis nogen har glemt at lukke for vandhanen – til gavn for både din økonomi og miljøet.

Selvom de nye målere er smarte, skal du dog stadig huske på, at det er dit eget ansvar løbende at holde øje med dit vandforbrug og at sikre, at der ikke er fejl på din installation.

Dine fremtidige opgørelser vil blive baseret på aflæsningen fra din måler, som vi indlæser ved årsskiftet.

Har du modtaget en alarm?

Din nye fjernaflæste måler kan sende dig en alarm, hvis der opstår lækage og/eller brud på din installation. Hvis du har tilmeldt dig denne Beskedservice på kundeportalen, vil du modtage alarm på sms eller mail.

Denne besked er sendt direkte fra måleren, og generes automatisk. Det er blot en information til dig om, at der er afvigende forbrug.

Kundeservice kan ikke se hvad afvigelsen skyldes, men du kan se dine aflæsninger time for time på kundeportalen. Er der ikke en forklaring på afvigelsen, råder vi dig til at kontakte en autoriseret vvs-installatør.

 

Om de nye fjernaflæste vandmålere

De nye vandmålere er produceret af Kamstrup A/S og sender data via trådløs radiokommunikation. Signalet er krypteret og afkodes først i vores system, så ingen uvedkommende kan få adgang til oplysninger om dit vandforbrug.

Oplysningerne fra målerne bruger vi bl.a. til at kunne afregne dit forbrug og tilbyde dig at få besked ved unormale hændelser. Samtidig giver målerne os bedre muligheder for tidligt at opdage utætheder i ledningsnettet og på den måde mindske spild af rent drikkevand. På den måde støtter det op om vores arbejde med FN’s verdensmål nummer 6 om bæredygtig forvaltning af rent vand og sanitet.

På billedet herunder kan du se hvordan du aflæser din nye vandmåler.

Hvis du har fået monteret en antenne

Der kan nogle steder være behov for at forstærke signalet fra måleren, f.eks. hvis måleren er placeret i en dyb brønd eller kælder. Hvis det er tilfældet, vil montøren opsætte en lille antenne.

Antenner monteret på brønddæksler kan godt holde til trafik fra almindelige personbiler.

Har du endnu ikke fået udskiftet din måler?

Der kan være forskellige årsager til, hvorfor netop din vandmåler endnu ikke er udskiftet. I den kommende tid og i starten af 2023 vil vi kontakte dig for nærmere aftale omkring dit målerskift.

Hvis du har fået besked fra Eltel omkring mangler eller ændringer til din installation, er det en god idé allerede nu at få styr på det med din autoriserede vvs-installatør.

 

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til