Driftsmedarbejder til Hjørring Vandselskab A/S

dec 15, 2021

DriftSmedarbejder til Hjørring Vandselskab A/S

Transport og rensning af spildevand skal altid fungere optimalt. Til det søger Hjørring
Vandselskab en driftsmedarbejder.
Stillingen indeholder en bred vifte af opgaver, der alle har til formål at sikre folkesundhed
og et rent miljø ved at forsyne vores kunder med rent drikkevand samt fjerne – og
rense spildevand. Vi tilbyder en varieret arbejdsdag med stor kontakt til kolleger og
samarbejdspartnere.
Hjørring Vandselskab er en arbejdsplads med højt til loftet og store muligheder for at
påvirke udviklingen inden for noget af det vigtigste, der findes: Rent vand og et sundt
miljø. Vil du være del af det, har vi en fuldtidsstilling, 37 timer pr. uge med start hurtigst
muligt.

Arbejdsopgaver
• Drift og vedligeholdelse af procesanlæg
• Medvirkning til udarbejdelse af vedligeholdelsesprocedurer
• Medvirken til optimering af renseanlæggenes drift
• Medvirken ved opbygning og idriftsætning af nye anlægsdele
• Udtagning og analyse af vandprøver
• Tilsyn med – og kalibrering af måleudstyr
• Registrering af måle- og analysedata

Kvalifikationer
• Gode håndværksmæssige egenskaber
• Selvstændigt arbejdende og i besiddelse af faglig stolthed
• Kendskab til procesindustri
• Gode IT-kundskaber

Vi tilbyder
Et kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone, men med respekt for den enkelte
medarbejder. Du får 61 gode kolleger fordelt på hele selskabet.
Et selvstændigt, udfordrende og varieret job.
En arbejdsplads, hvor der praktiseres værdibaseret ledelse, hvor vi samarbejder gennem
dialog og giver plads til at tage ansvar og kompetence til at træffe beslutninger.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer.

Ring til driftsleder Henrik Sørensen, tlf. 30371841 eller produktionschef Jacob Andersen
tlf. 30371875, hvis du vil høre mere om stillingen.

Ansøgning sendes til Hjørring Vandselskab A/S på mailadressen: job@hjvand.dk.
Mrk.: Ansøgning, driftsmedarbejder. Ansøgning med CV og relevante referencer skal
være os i hænde senest 7. januar 2022.

Hjørring Vandselskab A/S er ejet af Hjørring Kommune. Selskabet løser opgaver inden
for vandforsynings- og spildevandsområdet. Selskabet har 62 medarbejdere, hvoraf de
33 varetager drift og vedligeholdelse af vandværker, ledningsnet, pumpestationer for
spildevand, renseanlæg mm. For yderligere information om Hjørring Vandselskab A/S,
henvises til vores hjemmeside på www.hjvand.dk.

Læs også…

DANVA pris

Vinder af DANVAs initiativpris Hjørring Vandselskabs Produktionschef Jacob Andersen har netop modtaget en initiativpris fra DANVA. Prisen viser, at vandselskabet er med helt fremme i udviklingen af...

Fjernaflæste vandmålere i 2022

Fjernaflæste vandmålere i 2022

Udskiftning til fjernaflæste vandmålere. Vi udskifter i samarbejde med Kamstrup 20.000 vandmålere til fjernaflæste målere hos alle kunder, der får vand fra Hjørring Vandselskab. De nye digitale...

Det bæredygtige Nordjylland

Det bæredygtige Nordjylland

Nordjydske Stiftstidende bragte den 5. september 2021 et tillæg med fokus på Det bæredygtige Nordjylland. På side 4 ses et indlæg fra Hjørring Vandselskab hvori vi fremlægger vores fremtidsdrømme...

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til