Gode råd om vandmåleren

Hvis du får vand fra Hjørring Vandselskab, skal du have en vandmåler installeret. Aflæs måleren regelmæssigt for at opdage eventuelle utætheder.

Vandmåleren måler den mængde vand i kubikmeter (m3), som bliver leveret til dig. Når du aflæser vandmåleren, skal du være opmærksom på, at det sidste tal, som drejer rundt, også skal aflæses. Alle fem tal på måleren skal derfor aflæses og indsendes.

Det er en god idé at aflæse vandmåleren mindst en gang om måneden for at se, om alt ser normalt ud. På den måde har du mulighed for at opdage, hvis du pludselig bruger en masse vand, som du ikke umiddelbart er klar over.

Hvis du har mistanke om, at du har en utæthed, kan du kontrollere det ved at kigge på vandmåleren.

• Luk for alle vandhaner.
• Sluk vaskemaskine, opvaskemaskine og andre apparater, der bruger vand.
• Aflæs vandmåleren. Hvis alle visere og skiver står stille, er der ingen utæthed. Hvis den lille skive i midten bevæger sig, har du en utæthed, og du bør tjekke, om der løber vand et sted. Det kan for eksempel være et toilet, der løber, eller en vandhane, der drypper. Kan du ikke finde utætheden, så kontakt en autoriseret VVS-installatør, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre lækagen.

Skyldes utætheden en skjult rørskade, kan du i nogle tilfælde få refusion, hvis vandet ikke er løbet i kloakken.

Hjørring Vandselskab fører egenkontrol med vandmålerne. Det gør vi for at sikre, at de viser rigtigt. Det gør vi ved kun at bruge typegodkendte vandmålere og ved senest ni år efter opsætning af vandmåleren at udføre statistisk stikprøvekontrol.

I 2022 har vi udskiftet næsten alle vores vandmålere til fjernaflæste målere, hvilket gør at du blandt andet slipper for den årlige aflæsning. Du kan læse meget mere om hvad det betyder for dig her.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til