Brug for akut tømning eller spuling?

Det kan ske, at du i særlige tilfælde får behov for akut tømning eller spuling af din bundfældningstank, for eksempel hvis det viser sig, at din tank er stoppet. Hvis det er tilfældet, kan du enten kontakte os eller et hvilket som helst tømningsfirma for at træffe nærmere aftale.

Hvis du har brug for spuling af rør eller tømning af øvrige brønde i forbindelse med tømningen, kan du aftale dette med LL Transport eller direkte med chaufføren.

Da akut tømning eller spuling ikke er omfattet af tømningsordningen, skal du selv stå for at afholde udgiften til dette. Kontakter du selv en entreprenør, vil du skulle afregne direkte med denne.

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til