Årsrapporter

Årsrapporten er en redegørelse for selskabets aktiviteter i det forgangne regnskabsår.

Årsrapporten har til hensigt at give aktionærer og andre interesserede et indblik i virksomhedens aktiviteter og økonomiske formåen. I Danmark reguleres bestemmelserne for årsrapporter i Årsregnskabsloven, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

Du kan nedenfor hente en kopi af de seneste årsrapporter.

    RUNDVISNINGER

    Book din rundvisning

    Rundvisning til