Ansøg om vandstik og/eller byggevand

Herunder kan du ansøge om byggevand og /eller vandstik. Vær opmærksom på, at det er din VVS-installatør, der skal ansøge.

Du kan finde mere information om vores procedurer her.

  Ejendommen der skal tilsluttes

   
   

  Du kan finde ejendommens ejendomsnummer ved at slå adressen op her: https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger

  Vedrørende byggemodning: Hvis du byggemodner et større område med flere ejendomme, hvor ansøgningen for alle ejendomme er ens, kan ansøgningen ske på én blanket. Noter da alle adresser, ejndnr. og mat.nr. i ovenstående felter.

  Ejer af ejendommen

   
   
   
   
   
   

  Oplysninger om vandstik

   

  Stikdimension

  Ønske om speciel placering?

  Skitse med placering


   

   

  VVS-installatør, der skal klargøre installationer

   
   
   
   
   

  Byggevand

   

  Hvis du skal bruge vand i forbindelse med dit byggeri, skal du bestille byggevand.
  Hvis du ikke bestiller byggevand, kan du ikke bruge vand før husets installationer er klar til brugsvand*, og vi har opsat en vandmåler.

  Ejer skal sørge for at frostsikre og beskytte byggevandsinstallationen i byggeperioden.

  Bemærk: byggevandskassen er pr. 1/9-21 udfaset, og der skal i stedet etableres målerbrønd hvis der ønskes byggevand.

  Ønskes byggevand?

  Procedurebeskrivelse:
  1. VVS-installatør etablerer midlertidig målerbrønd og kontakter Hjørring Vandselskab for tilladelse til at bryde plombering på vandstik så målerbrønd kan tilsluttes.
  2: Hjørring Vandselskab kommer samme dag og opsætter en vandmåler i brønden.
  3: VVS-installatør færdigmelder ejendommens installationer når de er klar til brugsvand.
  4: Hjørring Vandselskab flytter måleren fra brønden og ind på husets færdige installationer.
  5: VVS-installatør kan tilslutte ejendommens jordledning til Hjørring Vandselskabs stikledning. Den midlertidige målerbrønd inkl. alle installationer skal nedlægges inden for 7 hverdage.

  Se principtegning for opbygning af installation

   

  Procedurebeskrivelse:
  1: VVS-installatør etablerer permanent målerbrønd maks. 4 meter fra skel og kontakter Hjørring Vandselskab for tilladelse til at bryde plombering på vandstik så målerbrønd kan tilsluttes.
  2: Hjørring Vandselskab kommer samme dag og opsætter en vandmåler i brønden.
  3: VVS-installatør færdigmelder ejendommens installationer når de er klar til brugsvand.
  4: Hjørring Vandselskab aflæser vandmåleren og afslutter administrativt byggevand.

  Se principtegning for opbygning af installation

   

  Der kan først bruges vand når Hjørring Vandselskab har opsat vandmåler på husets færdige installationer eller der ansøges om byggevand ved separat ansøgning. Vandstik forbliver plomberet ved skel.

  Procedurebeskrivelse:
  1: VVS-installatør færdigmelder ejendommens installationer når de er klar til brugsvand.
  2: Hjørring Vandselskab opsætter vandmåler på ejendommens færdige installationer.
  3: VVS-installatør kan tilslutte ejendommens jordledning til Hjørring Vandselskabs stikledning.

  Se principtegning for opbygning af installation

    

  Målerbrønd er klar til montering af vandmåler d.

  Ejendommens installationer forventes klar til brugsvand d. (husk at færdigmelde installationer til Hjørring Vandselskab)

  Byggevand kan afsluttes når husets installationer er klar til brugsvand* og montering af vandmåler.
  Først når byggevand er afsluttet kan VVS-installatør foretage omkobling til vores vandstik.

  * Ejendommens installationer betragtes som klar til brugsvand når installationerne på det sted, hvor måleren endeligt skal placeres, er færdige, og der er lavet installation med tilkobling af toilet eller vask med afløb. Når installationerne er klar til brugsvand, skal de færdigmeldes til Hjørring Vandselskab. Herefter kan byggevand afsluttes.

  Bemærkninger

   

  Information til VVS-installatører

  Vær opmærksom på:.
  ● Opsætning, flytning og nedtagning af målere må kun ske af Hjørring Vandselskab.
  Se principtegninger for vandinstallationer
  OBS - nye procedurer på vandområdet pr. 2021.Download infofolder her.

  Det er udelukkende virksomheder med autorisation, der må lave tilslutning til Hjørring Vandselskabs ledningsnet.


  Færdigmelding: Hjørring Vandselskab skal kontaktes når byggevand skal afbrydes og den faste installation er klar til brugsvand. Ring på 38412828 eller post@hjvand.dk 

   

  Ejendommen der skal have byggevand

   
   

  Du kan finde ejendommens ejendomsnummer ved at slå adressen op her: https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger

  Ejer af ejendommen

   
   
   
   
   
   

  VVS-installatør, der skal klargøre installationer

   
   
   
   
   

  Byggevand

   

   

  Hvordan ønskes byggevand? *

  Procedurebeskrivelse:
  1. VVS-installatør etablerer midlertidig målerbrønd og kontakter Hjørring Vandselskab for tilladelse til at bryde plombering på vandstik så målerbrønd kan tilsluttes.
  2: Hjørring Vandselskab kommer samme dag og opsætter en vandmåler i brønden.
  3: VVS-installatør færdigmelder ejendommens installationer når de er klar til brugsvand.
  4: Hjørring Vandselskab flytter måleren fra brønden og ind på husets færdige installationer.
  5: VVS-installatør kan tilslutte ejendommens jordledning til Hjørring Vandselskabs stikledning. Den midlertidige målerbrønd inkl. alle installationer skal nedlægges inden for 7 hverdage.

  Se principtegning for opbygning af installation

   

  Procedurebeskrivelse:
  1: VVS-installatør etablerer permanent målerbrønd maks. 4 meter fra skel og kontakter Hjørring Vandselskab for tilladelse til at bryde plombering på vandstik så målerbrønd kan tilsluttes.
  2: Hjørring Vandselskab kommer samme dag og opsætter en vandmåler i brønden.
  3: VVS-installatør færdigmelder ejendommens installationer når de er klar til brugsvand.
  4: Hjørring Vandselskab aflæser vandmåleren og afslutter administrativt byggevand.

  Se principtegning for opbygning af installation

   

  Målerbrønd er klar til montering af vandmåler d.

  Ejendommens installationer forventes klar til brugsvand d. (husk at færdigmelde installationer til Hjørring Vandselskab)

  Byggevand kan afsluttes når husets installationer er klar til brugsvand* og montering af vandmåler.
  Først når byggevand er afsluttet kan VVS-installatør foretage omkobling til vores vandstik.

  * Ejendommens installationer betragtes som klar til brugsvand når installationerne på det sted, hvor måleren endeligt skal placeres, er færdige, og der er lavet installation med tilkobling af toilet eller vask med afløb. Når installationerne er klar til brugsvand, skal de færdigmeldes til Hjørring Vandselskab. Herefter kan byggevand afsluttes.

  Bemærkninger

   

  Information til VVS-installatører

  Vær opmærksom på:.
  ● Opsætning, flytning og nedtagning af målere må kun ske af Hjørring Vandselskab.
  Se principtegninger for vandinstallationer
  OBS - nye procedurer på vandområdet pr. 2021.Download infofolder her.

  Det er udelukkende virksomheder med autorisation, der må lave tilslutning til Hjørring Vandselskabs ledningsnet.


  Færdigmelding: Hjørring Vandselskab skal kontaktes når byggevand skal afbrydes og den faste installation er klar til brugsvand. Ring på 38412828 eller post@hjvand.dk 

   

  RUNDVISNINGER

  Book din rundvisning

  Rundvisning til