Alt om tømningen af tanken

Før vi kommer ud for at tømme din tank, skal du blandt andet huske at sørge for gode adgangsforhold. Se her, hvad du skal være opmærksom på:

  • Dækslet til din tank skal ligge i terrænhøjde og være tilgængeligt og synligt – eventuelt afmærket med en pind eller et flag.
  • Dækslet må ikke veje over 50 kg – beregn vægt af dit dæksel.
  • Der skal være frie adgangsforhold for personel og tømningsmateriel, hvilket indebærer, at adgangsvejen skal være fremkommelig for en bred og høj lastbil indtil 50 m fra tanken.

Find mere information om regler for dæksler.

Herudover skal du være opmærksom på, at du har pligt til at give adgang til vandselskabets eller kommunens repræsentanter for tilsyn og kontrol af anlægget.

Såfremt din tank ikke kan tømmes, fordi de ovenstående forhold ikke er overholdt, vil du blive opkrævet et gebyr for forgæves tømning.

Efter tømningen fyldes det siede vand tilbage i tanken, dels for at sikre tanken mod opdrift og dels for at få funktionen i tanken i gang så hurtigt som muligt igen.

Når tømningen er udført, udfylder entreprenøren en tømningsrapport, som han lægger i din postkasse eller sender via e-mail. På rapporten kan du se, om tømningen er udført, og om der er observeret forhold, som kræver udbedring for at sikre din tanks funktion.

Hvis der er fejl i septiktankens funktion eller udformning – f.eks. manglende tæthed eller T-stykke – skal kommunen ifølge loven kræve udbedring af fejlene for at beskytte mod forurening af miljøet. Er det tilfældet, vil det fremgå af tømningsrapporten. Det er dit ansvar at sikre, at tanken til enhver tid er funktionsdygtig.

 

RUNDVISNINGER

Book din rundvisning

Rundvisning til