Pas på dit vand


 
Det er stort set en umulig opgave, at finde helt rent grundvand i dag. Rigtig meget grundvand er forurenet af diverse kemikalier, benzin, sprøjtemidler mv. Forureningen kan fjernes ved at anvende kulfilter, men det er ikke hensigtsmæssigt, da det er en krævende og dyr proces, og netop derfor er det så vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand og undlader at forurene.
 

Som forbruger kan du være med til at passe på vores vand, dig selv og miljøet:

 
 1. Du bor på dit grundvand – undgå sprøjtegifte mv.
   
 2. Drik vand fra hanen, i stedet for at købe vand på flaske.
  Kvaliteten er den samme eller bedre. Vand på flaske koster let 10-20 kr. pr. liter, hvor i mod vand fra hanen kun koster 5 øre pr. liter (inkl. statsafgift, drikkevandsbidrag, vandafledningsafgift og moms). Købevand på flaske bruger desuden 1500 gange så meget energi at producere, som en tilsvarende mængde fra vandhanen.
   
 3. Vand dækker din krops behov for væske uden at tilføre kroppen sukker, koffein, alkohol eller kunstige sødestoffer. Vand fra vandhanen indeholder desuden naturlige mineraler, blandt andet kalcium, jod og magnesium.
   
 4. Renseanlæg kan fjerne meget, men kan ikke tåle alt. Hæld ikke fedt, maling eller kemikalier i dit afløb. Det kan medvirke til at nedbryde renseanlæggene.
   
 5. Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb.

Du gavner i sidste ende dig selv ved at passe på dit vand - så lad os hjælpes ad, så også fremtidige generationer kan nyde godt af denne vigtige ressource.