Misfarvet vand

Misfarvet vand kan forekomme som følge af reparationsarbejder på vandledningen eller hvis der er aflejringer af okker i dine rør. Det er oftest et uskadeligt fænomen, der kan afhjælpes ved at lade vandet løbe et par minutter. 

Misfarvet vand er som hovedregel et uskadeligt fænomen og går ofte over af sig selv. Lad blot hanen løbe et par minutter.

Som hovedregel er misfarvet vand et uskadeligt fænomen, selvom det kan se ulækkert ud. Det første, du bør gøre, er at skylle dine rør igennem ved at lade vandet løbe et par minutter. Virker det ikke, kan du kontakte Hjørring Vandselskab, som vil foretage en kraftigere udskylning af systemet. 

Ofte skyldes misfarvet vand disse ting:

Rødbrunt vand

Har dit vand en rødbrun farve, vil det oftest skyldes aflejringer af okker, som har sat sig fast i dine rør. Det er kun det stillestående vand, der vil tage farve, så du vil oftest opleve misfarvningen i forbindelse med længere perioder, hvor der ikke er brugt vand. Misfarvningen er ikke farlig og bør forsvinde hvis du lader vandet løbe et par minutter. 

Læs også: Hvorfor har jeg lavt vandtryk

Rødbrunt vand vil ofte være sammenfaldende med lavt vandtryk, og du bør derfor overveje, om du bør rådføre dig med en VVS-instalaltør, som kan hjælpe dig med at fejlsøge og udbedre problemet. 

Hvidt vand

Hvis dit vand er hvidt skyldes det ofte meget luft i vandet. I så fald vil det langsomt bruse af, og vandet vil efter lidt tid blive klart. 

Det er et forbigående fænomen, der er uskadeligt, og som kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet. Luften vil langsomt forsvinde ud af vandledningen, når vandet bliver brugt. 

Grønligt eller gulligt vand

Hvis dit vand er grønligt eller gulligt skyldes det en utæthed i din varmtvandsbeholder. 
Vandet i varmtvandsbeholderen kommer fra fjernvarmen, som tilsætter sporestof i grøn farve, så de let kan spore en eventuel utæthed. Det er normalt et lukket system, der ikke har forbindelse med det almindelige vand i din vandhane. 

Du bør i dette tilfælde kontakte en VVS-installatør, som kan hjælpe dig med at fejlsøge og udbedre problemet.