Lavt vandtryk

Der kan være mange årsager til, at trykket på dit vand er lavt. Det er dog oftest ting ved din egen installation, som skaber problemerne. 

Lavt vandtryk skyldes ofte din egen installation. Der er nogle ting, du kan tjekke for at afhjælpe problemet.

Ofte skyldes lavt vandtryk problemer ved din egen installation, og du bør derfor tjekke denne igennem, da nogle af tingene er lette at løse. Se nedenfor hvilke gængse ting, der typisk er skyld i lavt vandtryk:

Tilkalket filter

Der er kalk i det vand, der kommer ud af vores haner. Over lang tid kan dette sætte sig på filteret i vandhanen og gøre, at der kommer mindre vand ud. 

Hvis det er tilfældet, kan du prøve at skrue filteret af og lægge det i blød i eddike. Lad det ligge et par dage. Herefter skulle kalkbelægningen være løsnet, så du let kan rengøre filteret og montere det igen. 

Gamle jernrør

Er din vandinstallation lavet før 60'erne, er den sandsynligvis lavet med jernrør i støbejern eller galvanisering. 
Er det tilfældet, vil der med tiden danne sig aflejringer af rust og okker i røret, som sætter sig fast og lukker dit rør til, så trykket med tiden bliver mindre og mindre. 

Gamle jernrør fyldt med okker og rust er ofte skyld i lavt vandtryk

I sådan et tilfælde vil en mulig løsning være at udskifte rørene fra hvor de kommer op ad gulvet og går videre i resten af huset med plasticrør. Dette er dog en lidt dyrere omgang, så du bør søge rådgivning hos en VVS-installatør før arbejdet påbegyndes, således at du ikke forgæves foretager udskiftningen hvis det lave tryk i virkeligheden skyldes andre ting. 

Defekte ventiler

Typisk sidder der en ventil under håndvasken, så man kan lukke for vandet uden at skulle lukke ved hovedventilen. Det sker, at ventilerne sætter sig fast. Hvis du derfor har haft lukket for en ventil og efterfølgende åbner den igen, vil en defekt ventil ikke åbne sig helt. Dette bevirker, at vandtrykket falder, da der pludselig ikke kan komme så meget vand igennem hullet. Du kan ikke umiddelbart se på din ventil, om den er defekt, så du bør kontakte en VVS-installatør, hvis du har mistanke om fejl. 

Rådfør dig altid med en VVS-installatør

Det er en god ide, at du altid rådfører dig med en VVS-installatør, som kan hjælpe dig med at finde fejlen og i nogle tilfælde spare dig for dyre tiltag, der alligevel ikke ville have afhjulpet problemet. 

Det er desuden værd at huske, at du ikke selv må lave om i din installation, idet det kræver en autorisation. Kontakt derfor altid en autoriseret VVS-installatør, som kan hjælpe dig med at fejlsøge og udbedre fejlen.