Hvad er spildevand

Spildevand på vej til rensning

Spildevand er det vand, der kommer fra toilettet, badeværelset, køkkenet mv.
Det vil sige, at hver gang, du skyller ud i toilettet, tager et bad eller vasker op, skaber du spildevand.
 
Spildevand indeholder, ud over de naturlige menneskelige affaldsstoffer, kemikalier og miljøfremmede stoffer, som er svært for naturen at nedbryde. Det brugte vand skal dog ikke direkte tilbage til naturen, men det skal renses grundigt først, så vi ikke belaster miljøet. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden optimerer vores kloaknet og renseanlæg.
 
Læs også: Vores renseanlæg
 
Hjørring Vandselskab renser spildevand for ca. 35.000 husstande i Hjørring Kommune. Vi har 11 renseanlæg, ca. 200 pumpestationer og mere end 1.100 km ledning. Vi renser spildevandet, så kvaliteten forbedres i vandløb og søer til fordel for naturen, mennesker og dyr.
 

Løbende kontrol af spildevand

I Danmark stilles der skrappe krav til det vand, der ledes ud i naturen fra renseanlæggene.

Derfor kontrolleres kvaliteten af det rensede spildevand konstant af vores måleudstyr og analyseres af et eksternt laboratorium.