Udskiftning af vandmåleren

Som forbruger i Hjørring Kommune skal du føle dig tryg ved, at afregningen er korrekt. I praksis betyder det, at hver enkelt vandmåler udskiftes med fast interval. 

Vandmåleren måler den mængde vand, som kommer ind i din beboelse.
Hjørring Vandselskab udtager stikprøver til kontrol efter 9 år for at sikre, at måleren viser en nøjagtig aflæsning. 

Hvis du bliver udtaget til stikprøvekontrol for at få din vandmåler udskiftet, vil du modtage et brev fra Hjørring Vandselskab. Du skal derfor ikke selv holde styr på, hvornår måleren skal skiftes. Udskiftning af vandmåleren tager ca. 10 – 15 minutter, og Hjørring Vandselskab betaler og udfører selv arbejdet.

Læs også: Book en tid til målerskift her

Det er således gratis at få vandmåleren skiftet.

Er alt i orden? Tjek din installation

For at vi kan udskifte vandmåleren, skal din installation være i orden: kort sagt skal dine rør ikke være tærrede og ventilerne til at lukke for vandet skal virke.

Dette skal du altså huske, når din vandmåler skal skiftes:

  • Prøv at lukke og åbne ventilerne ved din vandmåler. Virker de ikke, skal du kontakte autoriseret VVS-installatør for at få ventilerne skiftet. Udgiften hertil skal du selv afholde, da det kun er selve vandmåleren, som Hjørring Vandselskab er ansvarlig for.
  • Sørg også for, at der er fri adgang til måleren, inden montøren kommer.

Sidder måleren i huset, skal der være nogen hjemme, når vi kommer. Sidder måleren udenfor i en målerbrønd, kan måleren skiftes uden, at du er hjemme.