Aflæsning af vandmåleren

Det er nemt at aflæse din vandmåler eller kontrollere for utætheder. Aflæser du måleren regelmæssigt, har du større chance for at opdage en eventuel utæthed med stort forbrug som følge. 

Du kan hurtigt selv aflæse din vandmåler. Måleren viser, hvor meget vand i kubikmeter (m3), som er løbet igennem den. Aflæser du måleren regelmæssigt, har du større chance for at opdage en eventuel utæthed med stort forbrug som følge. 

Læs også: Indberet din aflæsning her

Her sidder din vandmåler

Du kan på dit seneste aflæsningskort se, hvor din vandmåler sidder. Oftest er måleren placeret en af følgende steder:

 • Bryggers / Baggang
 • Kælder
 • Gang
 • Målerbrønd (udenfor)
 • Teknikrum / Teknikskab

På måleren er der nogle visere og runde skiver, men det er selve tallene i det store felt, som du skal koncentrere dig om. 
 

Aflæsning af din vandmåler

Det er nemt at aflæse din vandmåler: 

 1. Find din vandmåler. 
 2. Aflæs alle 5 tal på måleren.
  Det sidste tal, der drejer rundt, skal også med. Det er ikke et kommatal. 

Vandmåleren aflæses ved at se på de 5 store tal.

 

Har din måler røde tal, skal du kun aflæse de 5 sorte tal. De røde tal er decimaler. 

 

Det er en god ide at gøre det til en fast vane at aflæse vandmåleren. Aflæs f.eks. måleren en gang om måneden og noter tallet i en bog. På denne måde kan du hurtigt danne dig et overblik over dit normale forbrug, så du kan reagere, hvis det pludselig stiger. 

En tommelfingerregel er, at et normalforbrug ligger på mellem 40 - 50 m3 pr. person om året. Er I 4 personer i familien, vil et normalforbrug derfor være på mellem 160 og 200 m3 vand om året. Vasker du regelmæssigt bil og vander have, vil forbruget givetvis være højere. 


Kontroller for utæthed

Hvis du har mistanke om, at din vandmåler viser forkert, kan du indsende den til kontrol. I så fald skal du kontakte os, hvorefter en montør vil komme forbi og udskifte måleren. Der går ca. et par uger fra den er sendt til kontrol og til du får et resultat.

Hvis det viser sig, at måleren har en fejlvisning, der overstiger +/- 4% er kontrollen gratis, fordi måleren i så fald overstiger den tilladte afvigelse. Hvis kontrollen derimod viser, at fejlvisningen er inden for den tilladte grænse, skal du selv betale for kontrollen. Kontrollen koster kr. 655,00. 

Læs også: hvad er et normalt vandforbrug?

Det er dog sjældent, at vandmåleren viser forkert. Har du et unormalt stort forbrug skyldes det i stedet ofte, at du har en utæthed, hvor der løber vand – det kan f.eks. være dit toilet, der løber, eller en dryppende hane. Du kan selv tjekke, om du har en utæthed i din installation:

Sådan kontrollerer du for utæthed
 

 1. Luk for alle vandhaner.
 2. Sluk vaskemaskine, opvaskemaskine og andre apparater, der bruger vand.
 3. Aflæs din vandmåler. Hvis alle visere og skiver står stille, er der ingen utæthed. Hvis viserne flytter sig, har du en utæthed, og du bør tjekke, om der løber vand et sted.

Skyldes det store forbrug en skjult rørskade, kan du i nogle tilfælde få refusion, hvis vandet ikke er løbet i kloakken.
Læs mere her: Refusion og rørskader